Zdravie

Je možné počas vášho obdobia ísť do kostola?

Pin
Send
Share
Send
Send


Veranda sa nachádza v západnej časti chrámu, je to chodba medzi vchodom do chrámu a nádvorím. Predstieranie už dlho slúžilo ako miesto vypočutia pre nekrstených, ohlásených ľudí, pre tých, ktorí boli po určitú dobu vylúčení z vstupu do chrámu.

Je pre kresťana niečo urážlivé, aby bol mimo služby cirkvi, účasť na priznaní, spoločenstvo na chvíľu?

Menštruačné dni nie sú chorobou, hriechom, ale prirodzeným stavom zdravej ženy, zdôrazňujúc jej schopnosť dať deťom svet.

Prečo potom vzniká otázka - je možné priznať sa počas menštruácie?

Stará zmluva venuje veľkú pozornosť konceptu čistoty pri vstupe pred Boha.

Na čistené odpadové vody:

 • ochorenia vo forme lepry, svrab, vredy,
 • všetky druhy výpotkov žien aj mužov
 • dotýka mŕtveho tela.

Židia pred odchodom z Egypta neboli jedným z ľudí. Okrem uctievania Jedného Boha si veľa požičiavali z pohanských kultúr.

Judaizmus veril, že nečistota, mŕtve telo - jeden koncept. Smrť je trestom Adama a Evy za neposlušnosť.

Boh stvoril človeka, jeho ženu, dokonalú v kráse a zdraví. Ľudská smrť je spojená s pripomienkou hriešnosti. Boh je život, každá nečistá vec nemá právo sa ho ani dotknúť.

Potvrdenie toho možno nájsť v Starom zákone. Kniha Leviticus, kapitola 15 jasne uvádza, že "nielen ženy sú považované za nečisté počas prúdenia krvi, ale každého, kto sa ich dotýka."

Pre referenciu! Počas menštruácie bolo zakázané nielen v chráme, ale aj v každodennom živote, komunikácii, osobnom kontakte medzi akoukoľvek osobou a „nečistou“ ženou. Toto pravidlo sa týkalo manžela, zakazujúceho všetky druhy sexuálnych aktivít počas menštruácie.

Pri narodení dieťaťa sa tiež uvoľňuje krv, takže mladá matka bola považovaná za nečistú 40 dní pri narodení chlapca, 60 rokov po narodení dievčaťa.

Pohanské kňažky boli oddelené od obradov kvôli slabosti, podľa ich názoru magická moc zmizla z krvi.

Éra kresťanstva v tejto veci urobila svoje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

Nový zákon - nový pohľad na čistotu

Príchod Ježiša radikálne mení koncept obety za hriech, význam čistoty.

Kristus jasne hovorí, že On je život (Ján 14: 5 - 6), minulosť je u konca.

Samotný Spasiteľ sa dotýka smrteľného lôžka mladistvého a vzkriesil syna vdovy. (Lukáš 7:11 - 13)

Žena, ktorá 12 rokov trpí krvácaním a vie o zákaze Starého zákona, sa sama dotkla okraja svojho odevu. Zároveň sa jej mnoho ľudí dotklo, pretože okolo Krista bolo vždy veľa ľudí.

Ježiš okamžite pocítil, ako z neho vyliečila liečivá sila, ktorá sa volala kedysi chorý človek, ale nevrhla na ňu kamene, ale povedala jej, aby vystupovala odvážnejšie.

Je to dôležité! Nikde v Novom zákone nie je napísané o nečistote krvácania.

Apoštol Pavol, ktorý posiela list Rimanom, kapitola 14, hovorí, že on sám nemá nečistú vec. Ľudia prichádzajú s „nečistotou“ pre seba, potom v to veria.

Apoštol píše o prvej listine Timoteovi, 4. kapitola, všetko musí byť prijaté, vďaka Bohu, ktorý všetko urobil dobre.

Menštruácia je proces vytvorený Bohom, nemôže zaobchádzať s nečistotami, oveľa menej oddeliť niekoho od ochrany, Božej milosti.

V Novom zákone apoštoli, hovoriac o nečistotách, znamenajú použitie potravinových výrobkov, ktoré sú zakázané Tórou, čo je pre Židov neprijateľné. Bravčové mäso sa týkalo nečistých potravín.

Prví kresťania mali tiež problém - je možné prijať spoločenstvo počas menštruácie, museli prijať rozhodnutie sami. Niekto, podľa tradícií, kánonov, sa nedotkol žiadneho svätého. Iní verili, že nič ich nemôže oddeliť od Božej lásky, okrem hriechu.

Mnohí veriaci a veriaci sa vo svojich obdobiach priznali a prijali spoločenstvo, nie nachádzali v slovách Ježišovo kázne, zákaz.

Postoj ranej cirkvi a svätých otcov času k otázke mesačného

S príchodom novej viery neexistovali žiadne jasné koncepty ani v kresťanstve, ani v judaizme. Apoštoli sa oddelili od Mojžišovho učenia bez toho, aby popierali inšpiráciu Starého zákona. Rituálna nečistota nebola prakticky diskutovaná.

Prví otcovia ranej cirkvi, ako napríklad Metodej Olimpiysky, Origen, Martyr Justin, považovali otázku čistoty za koncept hriechu. Nečistý, podľa ich slov, znamená hriešny, to platí pre ženy, v čase menštruácie.

Origen pripisoval nielen menštruáciu, ale aj pohlavný styk s nečistotami. Ignoroval Ježišove slová, že sa dvaja, pri kopulácii, premieňajú na jedno telo. (Mat.19: 5). Jeho stoicizmus, asketizmus nebol v Novom zákone potvrdený.

Antiochská doktrína tretieho storočia zakázala učenie Levitov. Didaskalya naopak odsudzuje kresťanov, ktorí v čase menštruácie opustili Ducha Svätého a oddelili telo od cirkevných ministerstiev. Otcovia cirkvi tej doby sa domnievajú, že rovnaký krvácajúci pacient je základom jeho exhortácie.

Klementa Ríma odpovedala na tento problém - či je možné ísť do kostola počas menštruácie, argumentujúc, či ten, kto prestal navštevovať liturgiu alebo prijímať spoločenstvo, opustil Ducha Svätého.

Kresťan, ktorý počas menštruácie neprešiel prahom chrámu, nesúvisí s Bibliou, môže zomrieť bez Ducha Svätého a ako má byť potom? Svätý Klement v „apoštolských dekrétoch“ tvrdil, že ani narodenie dieťaťa, ani kritické dni, ani znečistenia neznečisťujú človeka, nemôžu ho oddeliť od Ducha Svätého.

Je to dôležité! Clementy Ríma odsúdili kresťanov na prázdne prejavy, ale považoval pôrod, krvácanie a telesné chyby za prirodzené veci. Nazval zákazy hlúpych ľudí.

Gregory Dvořák stál na strane žien a tvrdil, že prirodzené, Bohom stvorené procesy v ľudskom tele nemôžu byť dôvodom zákazu navštevovať bohoslužby, vyznávať, prijímať spoločenstvo.

Okrem toho, otázka ženskej nečistoty počas menštruácie bola zvýšená v Gangrsky katedrále. Kňazi, ktorí sa zhromaždili v roku 341, odsúdili Eustatcov, ktorí považovali nielen menštruáciu za nečistotu, ale aj sexuálny styk, zakazujúci kňazom vstúpiť do manželstva. V ich falošnom učení bol rozdiel medzi pohlaviami zničený, alebo skôr, žena bola prirovnávaná k mužovi v šatách, správaní. Otcovia Gangrského Sobora odsúdili Eustinianovo hnutie, brániac ženskosť kresťanov, uznávajúc všetky procesy v ich tele ako prirodzené, stvorené Bohom.

V šiestom storočí prevzal pápež Ríma Gregora Veľkého stranu verných farníkov.

Svätý Augustín z Canterbury, ktorý nastolil otázku menštruačných dní, nečistoty, pápež napísal, že vina kresťanov v týchto dňoch nie je, nemôže byť zakázané priznať sa, prijať spoločenstvo.

Je to dôležité! Podľa Gregora Veľkého je chvála hodná žien, ktoré sa zdržiavajú prijímania kvôli úcte a ktoré ho počas menštruácie prijali kvôli svojej veľkej láske ku Kristovi, nie sú odsúdené.

Výučba Gregora Veľkého trvala až do sedemnásteho storočia, kedy bolo pre kresťanov zakázané vstúpiť do kostola počas menštruácie.

Ranná ruská cirkev

Ruská pravoslávna cirkev bola vždy charakterizovaná prísnymi zákonmi týkajúcimi sa kritických dní žien, akéhokoľvek druhu vypršania. Nejde ani o otázku - je možné ísť do kostola počas menštruácie. Odpoveď je jednoznačná a neobchodovateľná - nie!

Navyše, podľa Nifonta Novgorodského, ak sa narodenie začína priamo v chráme a dieťa sa tam narodilo, potom sa celá cirkev považuje za poškvrnenú. Je zapečatená 3 dni, znovu posvätená čítaním špeciálnej modlitby, ktorú možno nájsť čítaním "Výsluchu Kirika."

Všetci prítomní v chráme boli považovaní za nečistých, mohli ich opustiť až po očistnej modlitbe Knihy Trebnik.

Ak kresťanská žena prišla do chrámu „čistá“ a potom krvácala, musela naliehavo opustiť kostol, inak na ňu čakalo polročné pokánie.

Upratovacie modlitby Knihy Temnika sú stále prednášané v kostoloch bezprostredne po narodení dieťaťa.

Táto otázka je veľa kontroverzií. Problém dotýkať sa „nečistej“ ženy v predkresťanských časoch je pochopiteľný. Prečo dnes, keď sa dieťa narodí v posvätnom manželstve a je darom od Boha, robí jeho narodenie matku, každého, kto sa jej dotkne poškvrneného?

Moderné zrážky v ruskej cirkvi

Iba o 40 dní neskôr je do chrámu povolený kresťan pod podmienkou úplnej "čistoty". Na ňom sa vykonáva obrad zborov alebo úvodov.

Moderné vysvetlenie tohto javu je únava ženy v práci, údajne potrebuje zotaviť. Ako potom vysvetliť, že vážnym chorým sa odporúča, aby navštevovali chrám častejšie, aby prijali sviatosť, aby boli očistení Ježišovou krvou?

Služobníci súčasnosti chápu, že zákony Knihy Žiadostí nie sú vždy potvrdené v Biblii a Svätých Písmoch Otcov Cirkvi.

Manželstvo, rozmnožovanie a nečistota sa nejako ťažko spájajú.

V roku 1997 sa v tejto otázke vykonali úpravy. Svätá synoda Antiochie, Jeho blahoslavený patriarcha Ignác IV.

Kretanská konferencia z roku 2000 odporúča, aby ste jej pri držaní kostola alebo predstavení mladej matky požehnávali a nehovorili o nečistote.

Je to dôležité! Keď matka zavádza matku, požehná narodeniny dieťaťa, ak je matka fyzicky silná.

Po Kréte, ortodoxné cirkvi dostali naliehavé odporúčania, aby oznámili všetkým farníkom, že ich túžba navštevovať chrám, priznať a prijať sviatosť je vítaná bez ohľadu na kritické dni.

Svätý Ján Chryzostom kritizoval kanonistov, ktorí tvrdili, že návšteva chrámu v kritických dňoch je neprijateľná.

Dionýz z Alexandrie obhajoval dodržiavanie kánonov, avšak život ukázal, že moderné kostoly nepoznajú všetky zákony.

Kánoni by nemali vládnuť Cirkvi, pretože sú napísané pre chrámové služby.

Otázky týkajúce sa kritických dní majú masku zbožnosti založenú na predkresťanských učeniach.

Moderný patriarcha Pavel Serbský tiež neuznáva ženu počas kritického dňa duchovne nečistého alebo hriešneho. Tvrdí, že počas menštruácie sa môže kresťan priznať, prijať spoločenstvo.

Jeho Svätosť Patriarcha píše: „Mesačná očista ženy ju nerobí rituálne, modlitbou nečistou. Táto nečistota je iba fyzikálna, telesná, ako aj výtok z iných orgánov. Okrem toho, keďže moderné hygienické výrobky môžu účinne zabrániť tomu, aby sa chráni pred náhodným krvácaním stali nečistými ... veríme, že z tejto strany niet pochýb o tom, že žena môže chodiť do kostola počas mesačného čistenia s potrebnými opatre- , bozkávanie ikon, prijímanie jedla proti jedlu a zasvätenej vody, ako aj účasť na speve. “

Je to dôležité! Samotný Ježiš očistil ženy a mužov svojou krvou. Kristus sa stal telom všetkých ortodoxných. Uškrnul na telesnú smrť tým, že ľuďom dal duchovný život, nezávislý od stavu tela.

Ako to bolo predtým?

V najstaršej časti Biblie - v Starom zákone - bolo povedané, že „nečistí“ ľudia by nemali vstupovať do chrámu. Táto kategória zahŕňala:

 • pacientov s leprou
 • všetci, ktorí trpia hnisavými zápalovými chorobami,
 • ľudí, ktorí sa poškvrnili dotykom rozkladajúceho sa tela (mŕtvola),
 • ženy s fyziologickým krvácaním.

Tvrdilo sa, že za žiadnych z týchto podmienok nie je možné navštíviť chrám.

Zaujímavý fakt: v čase, keď matky, ktoré porodili chlapca, mohli ísť do kostola 40 dní po pôrode.

Čo si teraz myslia?

Podľa Nového zákona sa úpravy zmenili na zoznam ľudí, ktorí by nemali chodiť do kostola. Hoci určité obmedzenia pre ženy nezmizli. Zákaz žien navštevujúcich chrám počas ich obdobia bol spôsobený hygienickými hľadiskami.

Vždy sa verilo, že chrám je sväté miesto a na jeho území sa nedá prelievať žiadna krv. Predtým neexistovali žiadne spoľahlivé hygienické prostriedky ochrany, preto pre ženy počas menštruácie boli návštevy cirkví zakázané.

Tam je ďalší názor, prečo žena nemôže navštevovať chrám s mesačnou. Kto je na vine za to, že bol vyhnaný z rajských záhrad? Na ženu. Pravdepodobne preto ženy nemali dovolené Bohu. Zdá sa, že, aby vám nepripomenul staré priestupky. Z tohto dôvodu, počas menštruácie, ako aj štyridsať dní po narodení dieťaťa, až do ukončenia poporodného krvácania, žena nesmie vstúpiť do chrámu.

K dnešnému dňu neexistuje žiadny primeraný zákaz návštevy žien počas menštruačného obdobia chrámu. V Zmluve sú kapitoly, v ktorých učeníci vyjadrili, že znesvätenie viery prináša zlo, ktoré prichádza zo srdca človeka, a nie fyziologické prepustenie. V Novom zákone sa hlavný dôraz kladie na vnútornú spiritualitu človeka a nie na prirodzené procesy, ktoré na ňom nezávisia.

Je zakázané, aby žena chodila do kostola počas menštruácie?

V chráme nemožno zbaviť ľudskej krvi. Ak napríklad osoba v kostole prereže prst a začne krvácanie, musí ho opustiť, kým sa krv nezastaví. V opačnom prípade sa bude brať do úvahy, že sväté miesto bolo znesvätené a bolo potrebné ho znovu osvetliť.

Možno konštatovať, že počas menštruácie, ak používate vysoko kvalitné hygienické výrobky (tesnenia, tampóny), môžete ísť do kostola, pretože nedôjde k rozliatiu ľudskej krvi. Zároveň sa názory kňazov na túto záležitosť rozchádzajú, niektoré si dokonca protirečia.

Niektorí veria, že ženy s menštruačným krvácaním nemajú v kostole miesto. Môžete vstúpiť, prečítať si modlitbu a odísť. Iní - stúpenci radikálnejších názorov, hovoria, že je prísne zakázané navštevovať cirkev počas mesiaca. Existujú však tí, ktorí tvrdia, že menštruácia by nemala ovplyvňovať správanie akýmkoľvek spôsobom, že počas tohto obdobia by sa v živote cirkvi nemalo nič meniť, človek by mal pokračovať v čítaní modlitieb, dávať sviečky, vyznávať a prijímať spoločenstvo.

Zástancovia oboch názorov môžu poskytnúť dôkazy o svojich vlastných úsudkoch, hoci ich možno napadnúť. Tí, ktorí podporujú prvý názor, sú do značnej miery založené na informáciách zo Starého zákona, podľa ktorých ženy s krvácaním mali byť v dávnych časoch mimo ľudí a cirkvi. Ale jasné vysvetlenie, prečo by to malo byť, nemôže poskytnúť. Pretože v tej dobe mali ženy strach z farbenia krvou svätého miesta kvôli tomu, že neexistovali potrebné hygienické prostriedky.

Často sa zistilo, že v tomto fyziologickom procese nie je žiadna žena. V dávnych dobách sa však ženy v Rusku v týchto dňoch vyhýbali návšteve kostola.

Niektorí svätí urobili vyhlásenia, že príroda urobila ženy štedrým darom a obdarovala ich jedinečnou schopnosťou očistiť telo. Tvrdili, že tento fenomén bol stvorený Bohom, a preto nemožno hovoriť o nečistote a nečistote.

Bolo by nesprávne odmietnuť ženu navštíviť chrám počas menštruácie na základe údajov zo Starého zákona. Ak ste pozorne a hlboko študovali cirkev, môžete dospieť k záveru, že zákaz ísť do kostola počas menštruačného obdobia je už morálne zastaraný.

Ako to urobiť?

Zúčastnite sa chrámu dievčatá povolené na všetky dni. Ak vezmete do úvahy názor väčšieho počtu kňazov a počas menštruácie sa to dá urobiť. Bolo by však lepšie v týchto dňoch odmietnuť vykonať sviatosť krstu a svadby. Odporúča sa, ak je to možné, nedotýkať sa krížov, ikon a iných svätyní. Okrem toho cirkev v týchto dňoch vyzýva, aby sa nevyznávali a neprijímali spoločenstvo.

Stvorenie prvého muža a ženy

Ak chcete vedieť, ako Najvyšší vytvoril náš Vesmír, potom by ste mali starostlivo študovať Starý Zákon. Hovorí, že prví ľudia boli stvorení na 6. deň Bohom v obraze a podobnosti s ním a dostali mená Adama (človeka) a Evy (ženy).

Ako výsledok, ukazuje sa, že spočiatku bola žena čistá, nemusela ísť mesačne. A proces počatia a narodenia detí by nemal byť mučivý. Vo svete Adama a Evy, v ktorej vládla úplná dokonalosť, nebolo miesto pre nič nečistého. Telo, myšlienky, činy a duše prvých ľudí prenikli do čistoty.

Ako je však známe, takáto idyla trvala len krátky čas. Prefíkaný diabol si vzal na seba obraz hada a začal zvádzať Evu, aby sa zúčastnila zakázaného ovocia zo stromu poznania dobra a zla. Na oplátku bola žena sľúbená, že dostane moc a vyššie vedomosti. A nemohla odolať - skúšala ovocie sama, a tiež dala manželovi, aby to skúsil.

Týmto spôsobom došlo k pádu do hriechu, ktorý sa rozšíril do celej ľudskej rasy. Adam a Eva boli navždy vyhnaní z raja ako trest. Žena bola odsúdená na mučenie. Hovorilo sa, že proces počatia a narodenia potomstva prinesie jej utrpenie. Od tej doby, čo žena, podľa Biblie, a nečistý.

To, čo Starý zákon zakazuje

Для наших далёких предков правила и законы Ветхого Завета играли огромную роль. Не зря ведь в тот период времени создавалось огромное количество храмов, в которых люди пытались установить связь со Всевышним, а также делали подношения ему.

Что же касается представительниц прекрасного пола, то их не считали полноправными членами общества, а относили в дополнение к мужчинам. И, конечно, никто не забывал про прегрешение, совершённое Евой, после которого у неё началась менструация. To znamená, že mesačne v tom čase bola istá pripomienka, ako bola prvá žena vinná pred Bohom.

V Starom zákone bolo veľmi jasne uvedené, kto má a kto nemá právo navštíviť Svätý chrám Boží. Zákaz vstupu bol teda uložený v týchto situáciách:

 • na malomocných,
 • počas výroby osiva, t
 • pre tých, ktorí sa dotkli mŕtvych,
 • pre tých, ktorí trpeli hnisavými výtokmi,
 • pre ženy počas menštruácie,
 • pre ženy, ktoré porodili chlapca - až štyridsať dní, a pre tých, ktorí porodili dievčaťu - až osemdesiat dní.

V čase, keď bol starý zákon relevantný, všetko bolo vnímané z fyziologického hľadiska. Takže špinavé telo povedalo, že jeho majiteľ - nečistý.

Ženy boli prísne zakázané chodiť do kostola a tiež na miesta, kde sa zhromaždilo veľa ľudí. Bolo zakázané prelievať krv na posvätných miestach.

Tieto pravidlá fungovali až do vzhľadu Ježiša Krista a až do času, keď nadobudol účinnosť Nový zákon.

Ježiš Kristus dovolil ísť do chrámu mesačne

Spasiteľ sa zameral na duchovných a snažil sa pomôcť ľuďom uvedomiť si pravdu. Koniec koncov, prišiel na tento svet, aby odčinil najmä všetky ľudské hriechy a hriech Evy.

Ak človek nemal vieru, znamená to, že všetky jeho činy automaticky spadajú do kategórie bezmocnosti. Prítomnosť čiernych myšlienok spôsobila, že človek je nečistý, bez ohľadu na to, ako čisté a bezchybné bolo jeho fyzické puzdro.

Chrám Boží prestal byť vnímaný ako špecifické miesto na Zemi a premenený na ľudské duše. Ježiš uisťoval ľudí, že duša je vlastne Chrámom Božím, Jeho Cirkvou. Zároveň došlo k vyrovnaniu práv oboch pohlaví.

Chcem hovoriť o jednej situácii, pobúrenie všetkých kňazov. Keď bol Spasiteľ v chráme, jedna dáma, ktorá dlhé roky trpela neustálymi stratami krvi, pretlačila dav ľudí a dotkla sa jeho odevov.

Ježiš sa cítil nešťastný, obrátil sa k nej a povedal, že odteraz bola spasená svojou vierou. Odvtedy došlo k rozdeleniu v ľudskej mysli: niektorí ľudia zostali verní čistote fyzických (prívržencov Starého zákona, ktorí boli pevne presvedčení, že ženy za žiadnych okolností by nemali chodiť do kostola počas mesiaca) a druhá časť počúvala učenia Ježiša Krista ( prívržencov Nového zákona a duchovnej čistoty, ktorí začali tento zákaz zanedbávať).

Keď bol Spasiteľ ukrižovaný na kríži, stal sa relevantným Nový zákon, podľa ktorého sa krv zbavená krvi začala symbolizovať nový život.

Čo hovoria kňazi o tomto zákaze?

Pokiaľ ide o predstaviteľov katolíckej cirkvi, už dlho si našli odpoveď na otázku, či je možné ísť do kostola s menštruáciou. Menštruácia je v tomto prípade považovaná za úplne prirodzený jav, preto nie sú žiadne zákazy navštevovať cirkev. Okrem toho, krv nezavlažovala kostolné podlahy na dlhú dobu kvôli prítomnosti veľkého množstva hygienických výrobkov.

Ale ortodoxní svätí otcovia nemôžu nájsť správne riešenie. Niektorí sú pripravení dať milión dôvodov, prečo nemôžete ísť do kostola s mesačnou. A iní argumentujú tým, že nie je nič trestuhodné pri návšteve chrámu, ak to vaša duša chce toľko.

Je tu aj tretia kategória duchovenstva, ktorá dovolí žene, aby prišla do chrámu, zakazovala jej však účasť na niektorých posvätných obradoch, a to krste, svadbe, priznaní.

Čo je zakázané robiť v chráme počas menštruácie

Zákaz sa týka najmä čisto fyzických momentov. Z hygienických dôvodov by sa ženy nemali ponoriť do vody, takže iní nevidia, ako sa jej krv mieša s vodou.

Svadobný proces je pomerne dlhý a nie každé oslabené ženské telo ho dokáže udržať do konca. A toto je zase plné mdloby a tiež slabosti a závratov.

Počas spovedenia sa jedná o psycho-emocionálny aspekt a, ako je známe, zástupcovia slabšieho pohlavia majú počas obdobia (a podľa toho sa správajú) mierne nedostatočný stav. Preto, ak sa žena v tomto čase rozhodla priznať, riskovala by, že vypustí veľa zbytočných vecí, z ktorých by neskôr dlho ľutovala. V dôsledku toho je potrebné sa v kritických dňoch rozhodne vzdať priznania.

Takže je možné ísť do kostola s mesačnou alebo nie?

V modernom svete nie je nezvyčajné, keď nastane miešanie hriešnych a spravodlivých. Nikto nevie presne, kto vyniesol daný zákaz. Všetci ľudia vnímajú informácie vo forme, v ktorej je pre nich výhodnejšie.

Cirkev je miestnosťou, ako to bolo v časoch Starého zákona. Takže všetky zotrvačnosti naďalej dodržiavajú pravidlá, ktoré stanovila. A snažte sa ísť do chrámu mesačne.

Ale v modernom demokratickom svete sa urobilo veľa zmien. Ak je skôr hlavným hriechom pri návšteve kostola s menštruáciami, aby sa zbavili krvi v chráme, potom sa dnes môžete úplne vyrovnať s týmto problémom - vynájdiť dostatok hygienických výrobkov (tampónov, tesnení), ktoré absorbujú krv a neumožňujú prísť na sväté miesta. Takže žena už nie je považovaná za nečistú.

Existuje však aj rubová strana mince. Počas menštruácie prebieha samočistiaci proces v ženskom tele. To znamená, že ženská osoba je stále považovaná za nečistú a je zakázané chodiť do chrámu.

Ale Nový zákon berie na stranu spravodlivého sexu. Podľa neho, ak cítite duchovnú potrebu dotknúť sa svätyne, byť naplnení božskou podporou, potom je účasť v kostole prijateľná a dokonca odporúčaná!

Veď Spasiteľ poskytuje svoju pomoc tým, ktorí v neho úprimne veria. A ako čisté, zatiaľ čo vaše telo nezáleží príliš veľa. Ukazuje sa teda, že prívrženci Nového zákona nemajú zakázané chodiť do kostola počas kritických dní.

Existujú však niektoré pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Na základe čoho, ak je Cirkev a Chrám Boží je samotnou dušou človeka, potom nie je nutné, aby navštívil nejaké konkrétne miesto, ktoré chce získať pomoc. Preto sa žena môže rovnako modliť v modlitbe k Pánovi a zo svojho bytu. A ak jej modlitba bola úprimná, úprimná, potom bude určite počuť, a oveľa rýchlejšie ako v prípade návštevy chrámu.

Na konci

Napriek tomu vám nikto nemôže dať presnú odpoveď na otázku, či je povolené chodiť do kostola na mesačnej báze. Každý vyjadrí svoj názor na túto záležitosť. Na základe toho by sa odpoveď na položenú otázku nemala hľadať v knihách a článkoch, ale v hĺbke vlastnej duše.

Zákaz môže alebo nemusí byť prítomný. Zároveň má veľký význam motívy a zámery, s ktorými sa dáma chystá ísť do chrámu. Napríklad, ak má byť jej túžba odpustená, činiť pokánie z dokonalých hriechov, potom je prijateľné zúčastniť sa cirkvi kedykoľvek. Najdôležitejšie je udržať dušu čistú.

Všeobecne platí, že počas obdobia menštruácie, je vhodné myslieť na akcie, ktoré spáchate. Často v týchto dňoch ženy v zásade nemajú žiadnu osobitnú túžbu opustiť svoj domov. Preto, aby sme to zhrnuli, návšteva chrámu Božieho počas menštruácie je povolená, ale len vtedy, ak to vaša duša naozaj potrebuje!

Na konci témy odporúčame zobraziť tematické video:

Pôvod vzniku muža a ženy

Postupné vytváranie vesmíru možno študovať v Biblii v Starom zákone. Človek stvoril Boha v jeho podobnosti na 6. deň - muža Adama a ženy Evy. To znamená, že žena bola pôvodne čistá, bez období. Koncepcia dieťaťa a pôrodu mala byť bez trápenia. V dokonalom svete nebolo nič zlé. Všetko bolo čisté: telo, myšlienky, myšlienky, činy. Takáto dokonalosť však netrvala dlho.

Diabol vo forme hada pokúšal Evu jesť jablko. Potom sa mala stať mocnou, ako Boh. Žena ochutnala jablko sama, vyskúšala jej manžela. V dôsledku toho obaja zhrešili. A padla na plecia celého ľudstva. Adam a Eva boli vyhnaní zo svätej zeme. Boh sa hneval a predpovedal, že žena bude trpieť. „Odteraz budete počatý v trápení, porodíte v mučení!“ Povedal. Od tohto bodu je žena teoreticky považovaná za nečistú.

Zákaz v Starom zákone

Životný príbeh ľudí tej doby bol založený na pravidlách a zákonoch. Všetko bolo vysvetlené v Starom zákone. Svätý chrám bol stvorený na komunikáciu s Bohom, na obetovanie. Žena bola v skutočnosti považovaná za pridanie muža a vôbec nebola považovaná za riadneho člena spoločnosti. Eva si hriech dobre zapamätala, potom začala svoje obdobie. Ako večná pripomienka, že žena vytvorila.

V Starom zákone bolo jasne uvedené, kto by nemal navštevovať Svätý chrám a v akom stave:

 • s leprou
 • zlyhaním semien,
 • dotýka sa mŕtvoly
 • s hnisavým výbojom,
 • počas menštruácie,
 • po pôrode ženám, ktoré porodili chlapca 40 dní, dievča 80 dní.

V Starom zákone sa všetko posudzovalo z fyzického hľadiska. Ak je telo špinavé, potom je človek nečistý. Okrem toho žena počas kritických dní mohla nielen navštíviť Svätý chrám, ale aj verejné miesta. Držala sa od zhromaždenia, zástupy. Krv by sa nemala zbavovať svätého miesta. Ale tu prišla éra zmien. Ježiš Kristus prišiel na zem so svojím Novým zákonom.

Zrušenie špiny Novým zákonom

Ježiš Kristus sa snažil dosiahnuť dušu človeka, všetka pozornosť je zameraná na duchovného. Je poslaný, aby odčinil hriechy ľudstva, vrátane Evy. Práce bez viery boli považované za mŕtve. To znamená, že osoba je čistá navonok, bola považovaná za duchovne nečistú kvôli svojim čiernym myšlienkam. Svätý chrám prestal byť špecifickým miestom na území Zeme. Presunul sa do duše človeka. „Tvoja duša je Chrámom Boha a Jeho Cirkvi!“ Povedal. Muži a ženy sa stali rovnými.

Situácia, ktorá sa stala v jednom okamihu, spôsobila rozhorčenie všetkých duchovných. Žena, ktorá mnoho rokov trpela silným krvácaním, pretlačená davom, sa dotkla Ježišových odevov. Kristus cítil, že energia od neho odchádza, obrátila sa na ňu a povedala: „Tvoja viera ťa zachránila, žena!“ Od tej chvíle sa všetko zamiešalo v mysliach ľudí. Tí, ktorí zostali verní fyzickému a Starému zákonu, sa pridržiavajú starého názoru - žena nemôže počas svojho obdobia chodiť do kostola. A tí, ktorí nasledovali Ježiša Krista, nasledovali duchovný a Nový zákon, toto pravidlo bolo zrušené. Smrť Ježiša Krista sa stala referenčným bodom, po ktorom nadobudol platnosť Nový zákon. A rozliata krv dala vzniknúť novému životu.

Stanovisko kňazov o zákaze

Katolícka cirkev už dlho rieši otázku kritických dní. Kňazi sa domnievajú, že menštruácia je prírodným javom, s ktorým nevidia nič zlého. Kvôli hygienickým výrobkom sa na podlahe kostola už dlho vyliala krv. Ortodoxní kňazi stále nemôžu súhlasiť. Niektorí obhajujú názor, že je úplne nemožné, aby ženy chodili do kostola počas menštruácie. Iní sa týkajú tejto neutrálnej - môžete navštíviť, ak sa takáto potreba objaví, neobmedzovať sa. Iní zdieľali názor, že žena môže vstúpiť do kostola počas kritických dní, ale niektoré sviatosti nemožno uskutočniť:

V každom prípade sa zákazy viac týkajú fyzických momentov. Z hygienických dôvodov nie je možné v kritických dňoch klesať do vody. Krv vo vode nie je veľmi pekný obraz. Svadba trvá veľmi dlho, oslabené ženské telo počas menštruácie nemôže obstáť. A krv môže utiecť. Sú závraty, mdloby, slabosť. Vyznanie ovplyvňuje psycho-emocionálny stav ženy. V období menštruácie je zraniteľná, zraniteľná a nie sama. Môže rozprávať príbeh o niečom, čo bude neskôr ľutovať. Inými slovami, počas menštruácie je žena šialená.

Takže môžete chodiť do kostola, alebo nie s mesačnou

V modernom svete sa zmiešajú hriešni aj spravodliví. Nikto naozaj nevie, ako to všetko začalo. Kňazi nie sú duchovní služobníci, ktorí boli v časoch Starého alebo Nového zákona. Každý počuje a vníma, čo chce. Skôr je to pre neho výhodnejšie. A to je tento prípad. Cirkev, ako miestnosť zostala z čias Starého zákona. Tí, ktorí sú navštívení svätého chrámu, by sa mali držať tých pravidiel, ktoré sú s ním spojené. Počas mesiaca nemôže ísť do kostola.

Moderný svet demokracie však robí ďalší pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Keďže krv bola v chráme preliata ako nečistota, problém je teraz úplne vyriešený. Hygienické výrobky - tampóny, tesnenia neumožňujú prúdenie krvi na podlahu. V praxi žena prestala byť nečistá. Na minci je však ďalšia strana. Počas menštruácie sa ženské telo očistí. Nové dopĺňanie krvi umožňuje fungovanie s novými silami. Preto je žena stále nečistá. Nemôžete ísť do kostola počas svojho obdobia.

Ale je tu Nový zákon, keď hmota nezáleží. To znamená, že ak je potrebné dotknúť sa svätyne na uzdravenie, cítiť podporu Boha, môžete sa zúčastniť chrámu. Navyše v takých chvíľach potrebujú. Koniec koncov, Ježiš pomáha len tým, ktorí niečo naozaj potrebujú. A pýta sa to s čistou dušou. A kuchár v tomto okamihu vyzerá ako jeho telo, nezáleží na tom. To znamená, že pre tých, ktorí si cenia duchovný a Nový zákon viac, je možné ísť do kostola počas menštruácie.

Opäť existujú opravy. Pretože Cirkev a Svätý Chrám sú dušou človeka. Nemá dôvod ísť do konkrétnej miestnosti a požiadať o pomoc. Je to dosť pre ženu, aby sa obrátila k Bohu kdekoľvek. Žiadosť prichádzajúca z čistého srdca bude mimochodom počuť rýchlejšie, ako keď navštevujete kostol.

Zhrnutie

Nikto nedá presnú odpoveď na otázku, či je možné ísť do kostola počas menštruácie. Na tento účel má každý svoj informovaný názor. Rozhodnutie musí prijať žena sama. Zákaz a jesť a nie. A stojí za to venovať pozornosť príčinám návštevy kostola. Koniec koncov, nie je žiadnym tajomstvom, že ženy idú do svätého chrámu, aby sa niečoho zbavili, aby niečo prilákali. Inými slovami, robia silné putá, milostné kúzla, sušenie, sušenie, dokonca si želajú smrť iným ľuďom. Počas mesačnej energie ženy oslabuje. Citlivosť sa môže zvýšiť, prorocké sny sa začnú objavovať. Ale nie je žiadna moc v slovách, kým nie je silná v duchu.

Ak je cieľom návštevy zboru požiadať o odpustenie, o pokánie z hriechov, môžete chodiť v akejkoľvek forme, vaše obdobie nie je prekážkou. Hlavná vec nie je nečisté telo, ale čistá duša po tom. Kritické dni sú najlepší čas na rozmyslenie. Ďalším zaujímavým faktom je, že počas menštruácie nechcete ísť nikam vôbec, ani do kostola, ani na návštevu, ani do obchodu. Všetko je čisto individuálne, závisí od blaha, stavu mysle, potrieb. Môžete ísť do kostola počas kritických dní, ak to naozaj potrebujete!

Pohľad v Starom zákone av Novom zákone

Vysvetlenia o tom, prečo počas mesiaca nemôžu byť v kostole, možno nájsť v Starom zákone. Tam je zmienka o tom, že je zakázané vstupovať do kostola počas ženskej „nečistoty“. Menštruácia je obdobie, kedy je žena považovaná za „špinavú“. Je založená na skutočnosti, že niektoré výkaly sú odvodené z jej tela. Mnohí verili, že takýto proces je trestom za to, že ich predok spáchal hriešny pád.

Zároveň sa duchovní snažia všetkými možnými spôsobmi chrániť svoje farnosti pred akoukoľvek zmienkou o ľudskej úmrtnosti. Predpokladá sa, že počas menštruácie je nejaký spôsob, ako očistiť maternicu od mŕtveho vajíčka. A v kostole nemôžu byť žiadne smrtiace predmety.

Iní učenci z Písma hovoria, že Pánov trest môže byť dlhým procesom, ktorý dáva dieťaťu život, ale prítomnosť krvácania z genitálií naznačuje, že ľudská rasa môže pokračovať. Okrem toho neexistovali žiadne bežné moderné výrobky osobnej hygieny a ona mohla pôdu znečistiť.

To zahŕňalo nielen návštevu svätého miesta, ale aj účasť na slávnostiach. Potom nebolo pochýb o tom, či je možné prijať prijímanie s mesačne. Pretože to nebolo považované za úctu k Pánovi a cirkevným zvykom. Zákaz bol uložený na dotyk cirkevnému náradiu. Bolo tiež vyhlásenie, že každý, kto sa jej dotkol počas tohto obdobia, sa stal nečistým a všetky veci okolo nej.

Čo hovorí Nový zákon

Toto Písmo už uvádza, že všetky stvorenia Božie sú krásne a všetko, čo sa s nimi stane, je tiež normálne. A aby sa zabránilo ženám v návšteve týchto dní, chrám nie je potrebný. Verilo sa, že najdôležitejšia vec je, že je v duši človeka, a nie to, čo sa stane jeho telu. Modernejšia interpretácia v tomto ohľade nie je taká náročná, pretože sa zmenilo nielen ľudské vedomie, ale aj spoločenské charty života. Cirkev sa teraz stala tolerantnejšou. Но это не означает, что необходимо пренебрегать всеми правилами и поступать так, как Вам захочется.

Современная трактовка

Ответ священника о посещение церкви во время месячных может также зависеть от того, где именно находится обитель Господа. В наше время люди в городах стали обращать меньше внимания на некоторые правила и поэтому допускают погрешности. Многие священники разрешают входить в здание и молится, но нельзя прикасаться к иконам и прочему, а также ставить свечи.

Бывает и такое, когда священнослужитель не сможет отказать женщине в помощи. Есть некоторые исключения, когда стоит нарушить требования. Patrí medzi ne:

 • длительное кровотечение,
 • серьезное состояние больной, которое может закончится летальным исходом,
 • тяжкая и долгая болезнь.

Что нельзя делать в «критические» дни

Как уже было сказано, есть некоторые обряды и таинства, которые не проводят во время менструальных выделений. Medzi nimi sú:

А что делать если решили окрестить ребенка и уже дату назначили, а тут жизнь внесла свои коррективы? Можно в церковь с месячными крестить ребенка или переносить? И так:

 • Ak hráte úlohu matky dieťaťa, v tomto prípade nemôžete vstúpiť do kostola presne do 40 dní po jeho narodení, a ak k takejto situácii dôjde po tomto období, potom budete jednoducho požiadaní, aby ste nevstúpili počas sviatosti, ale aby ste prišli. Ale toto všetko je veľmi individuálne a závisí od chrámu a kňaza.
 • Ak ste kmotra, potom sa pokúste objasniť všetky vlastnosti a starosti vašich chvíľ skôr, pretože nemôžete vykonávať obrad krstu dieťaťa v „kritických“ dňoch.

To isté platí pre všetky ostatné obrady, pretože sa budete musieť dotknúť niektorých cirkevných vecí, ktoré sa považujú za neprijateľné a profánne. Považujem za najdôležitejší zákaz zasiahnuť krv na knihy, ikony a sviečky. Ale v modernom svete sa tomu dá vyhnúť.

Moderné tradície môžu byť prítomné počas menštruácie v kostole av tomto nevidia nič prekážajúce. Hoci zástupcovia tých, ktorí pozorujú staré tradície veria, že rozliatie akejkoľvek krvi je neprijateľné na posvätnom mieste, kde sa koná Bloodless Sacrifice. Ale abstinencia od spoločenstva nejakú dobu nepoškodí dušu. Niektorí veria, že taká trpezlivosť jej prinesie viac božskej milosti.

Pamätajte si, že predtým, ako urobíte nejaké akcie, mali by ste sa zoznámiť s pravidlami komunity, kam chcete ísť. Stojí za to dodržiavať tie tradície, ktoré akceptuje väčšia časť episkopátu. Musíme tiež vziať do úvahy naše vlastné pocity. Často stojí za to počúvať, čo nám hovorí naša duša a srdce. Ak máte naliehavú potrebu prísť do chrámu a čítať modlitbu, potom by ste nemali premýšľať o tom, či je možné navštíviť kláštor počas menštruácie alebo nie. Len to, čo uznáte za vhodné. Každý môže robiť to, čo uzná za vhodné, a byť zodpovedný za takéto činy pred samotným Pánom.

Pri návšteve chrámu nie je dovolené

Návšteva chrámu pre mnohých ľudí možnosť pokánia, modlitby, žiadosti a posilniť sily. Ale táto milosť si vyžaduje, aby bol človek znalý a aby sa riadil cirkevnými kánonmi a pravidlami správania v cirkvi. Pravoslávne tradície našich predkov nie sú určené na obmedzenie, ale na zefektívnenie činností farníka v chráme. To neznamená, že iní návštevníci chrámu majú právo robiť tvrdé poznámky osobe, ktorá práve začína cirkev. Takéto prípady však nie sú zriedkavé. Ale musíte s nimi zaobchádzať ako s potláčaním vlastnej hrdosti.

Aby sa predišlo takýmto situáciám, je lepšie čítať špeciálnu literatúru pred prvou kampaňou do chrámu as najťažšími a kontroverznými otázkami sa obráťte na kňaza. Pretože okolo cirkevného života, rituálov a sviatostí je vždy veľa mýtov a chýb. Napríklad ženy a dievčatá sú veľmi znepokojené otázkou, je možné navštíviť chrám počas kritických dní. Verí sa, že žena v tomto období je „nečistá“ as jej prítomnosťou bude iba znesvätiť sväté miesto.

Pozrime sa. Pre Boha nie sú „nečistí“ ľudia, miluje každého otcovským spôsobom. A človek je častejšie „nečistý“ svojou dušou ako jeho telo. A prišiel do chrámu len na očistenie. Všetky stereotypy spojené so zákazom návštevy chrámu ženám počas menštruácie pochádzajú zo stredoveku. Keď bola hygiena stále zlá, kvapka krvi padajúca na zem mohla znesvätiť Boží dom.

Keď je osobná hygiena viac ako normálne, toto pravidlo sa stalo formálnym. Žena môže ísť do chrámu, ale nemôžete sa zúčastniť na cirkevných sviatostiach. Ženy a dievčatá sa môžu priznať, ale nebudú môcť vstúpiť do spoločenstva. V takých dňoch nie je možné pripájať sa k ikonám, krížom, svätým relikviam, vydávať sa a krstiť deti.

Výnimka z pravidla

Ale ak hovoríme o chorobe alebo stave smrti, nie je miesto pre pravidlá a predsudky. Kňaz má právo na komunitu alebo na zhromažďovanie takejto ženy.

Podľa cirkevných pravidiel, žena po pôrode nemá právo navštevovať chrám 40 dní. A po tomto období musí kňaz čítať prípustnú modlitbu nad ňou: "Modlitby k manželke rodiča, štyridsať dní."

Zároveň by sme nemali zabúdať na evanjeliový príbeh, keď sa žena trpiaca krvácaním dotkla okraja Kristovho oblečenia a uzdravila sa. Všetci ľudia majú právo na milosrdenstvo Božie, bez ohľadu na ich fyzickú kondíciu.

Je možné ísť do kostola, keď menštruuje podľa Starého a Nového zákona?

V Starom zákone sa obdobie menštruačného krvácania u žien považuje za prejav „nečistoty“. Práve s týmto Písmom sú prepojené všetky predsudky a zákazy uložené ženám počas ich obdobia. Zavedenie týchto zákazov nebolo v ortodoxii dodržané. Ale tiež nebol vykonaný a ich zrušenie. To dáva podnet na nesúhlas názorov.

Vplyv kultúry pohanstva nemožno poprieť, ale myšlienka vonkajšej nečistoty pre človeka bola revidovaná a začala symbolizovať pravdy teológie v pravosláví. V Starom zákone bola teda nečistota viazaná na tému smrti, ktorá po páde Adama a Evy prevzala ľudstvo. Pojmy ako smrť, choroba a krvácanie hovoria o hlbokom poškodení ľudskej povahy.

Pre smrť a nečistotu človeka pripravili božskú spoločnosť o možnosť prebývať sa blízko Boha, to znamená, že ľudia boli vyhnaní na zem. Tento postoj k obdobiu menštruácie je pozorovaný v Starom zákone.

Väčšina ľudí považuje za nečisté to, čo vychádza z tela, cez určité ľudské orgány. Vnímajú ho ako niečo zbytočné a úplne zbytočné. Takéto veci zahŕňajú výtok z nosa, uši, kašeľ a mnoho ďalšieho.

Menštruácia u žien je čistenie maternice z tkanív, ktoré sú už mŕtve. Toto očistenie nastáva v chápaní kresťanstva ako očakávania a nádeje na ďalšie koncepcie a, samozrejme, na vznik nového života.

Starý zákon hovorí, že duša každého človeka je v jeho krvi. Krv počas menštruácie bola považovaná za dvojnásobne hroznú, pretože obsahuje mŕtve tkanivá tela. Tvrdilo sa, že žena je zbavená tejto krvi.

Mnohí považujú (s odkazom na Starý zákon), že v takomto období nie je možné ísť do kostola. Ľudia to pripisujú skutočnosti, že žena je zodpovedná za neúspešné tehotenstvo, za čo ju obviňuje. A prítomnosť vylučovaného mŕtveho tkaniva poškvrňuje kostol.

V Novom zákone sa názory revidujú. Fyzické javy posvätného a osobitného významu v Starom zákone už nie sú cenné. Dôraz sa kladie na duchovnú zložku života.

Nový zákon hovorí, že Ježiš uzdravil ženu, ktorá mala svoje obdobie. Bolo to, akoby sa dotkla spasiteľa, ale toto nebolo vôbec hriech.

Spasiteľ, ktorý si nemyslel, že by mohol byť odsúdený, sa dotkol menštruujúcej ženy a uzdravil ju. Preto ju chválil za silnú vieru a oddanosť. Takéto správanie by bolo predtým bezvýhradne odsúdené a v judaizme sa vôbec nepovažovalo za opovrhnutie svätcom. Práve tento záznam spôsobil zmeny v interpretácii o možnosti návštevy kostola a iných svätých miest počas menštruácie.

Podľa Starého zákona nie je len žena samotná počas kritických dní čistá, ale každá osoba, ktorá sa jej dotýka (Leviticus 15:24). Podľa Leviticus 12 platia podobné obmedzenia pre ženu, ktorá porodila.

V dávnych dobách nielen Židia dávali takéto pokyny. Pohanské bohoslužby tiež zakázali ženám vykonávať menštruáciu pri vykonávaní rôznych povinností v chráme. Komunikácia s nimi počas tohto obdobia bola uznaná ako znesväcovanie.

V Novom zákone Panna Mária dodržiavala požiadavky rituálnej čistoty. Hovorí sa, že v chráme žila od dvoch do dvanástich rokov, a potom bola zasnúbená s Jozefom a bola poslaná, aby žila vo svojom dome, aby nemohla poškvrniť „klenbu Pána“ (VIII, 2).

Neskôr Ježiš Kristus, kázal, povedal, že zlé úmysly prichádzajú zo srdca a to nás poškvrňuje. Jeho kázne hovorili, že svedomie ovplyvňuje „čistotu“ alebo „nečistotu“. Pán neobviňuje krvácajúce ženy.

Podobne apoštol Pavol nepodporil židovský pohľad na pravidlá Starého zákona v záležitostiach tohto druhu čistoty, radšej sa vyhýbal predsudkom.

Ježiš Kristus v Novom zákone verí, že najdôležitejšia koncepcia rituálnej čistoty je prenesená na duchovnú úroveň, nie na hmotnú. V porovnaní s čistotou spirituality sú všetky telesné prejavy považované za bezvýznamné a nie také dôležité. Menštruácia sa teda už nepovažuje za prejav nečistoty.

V súčasnosti neexistujú pevné zákazy pre ženy, ktoré navštevujú cirkev počas ich obdobia.

V kapitolách Zákona študenti často opakovali vyjadrenia, že viera bola poškvrnená zlom z ľudského srdca a nie telesnými sekrétmi. V Novom zákone sa osobitná pozornosť sústreďuje na vnútorný, duchovný stav človeka, a nie na fyzické procesy, ktoré sú nezávislé od ľudskej vôle.

Existuje dnes zákaz navštíviť sväté miesto?

Katolícka cirkev vyjadruje názor, že prirodzený proces v tele nemôže byť v žiadnom prípade prekážkou pri návšteve chrámu alebo pri obradoch. Pravoslávna cirkev nemôže dospieť k spoločnému názoru. Názory sú odlišné a niekedy dokonca protichodné.

Moderná Biblia nám nehovorí o najprísnejšom zákaze dochádzky do zboru. Táto svätá kniha potvrdzuje, že proces menštruácie je úplne prirodzeným fenoménom pozemskej existencie. Nemal by sa stať prekážkou plného cirkevného života a brániť viere a správaniu potrebných obradov.

V súčasnosti neexistujú pevné zákazy pre ženy, ktoré navštevujú cirkev počas ich obdobia. V chrámoch je zakázané rozliať ľudskú krv. Ak napríklad osoba v chráme zranila prst a zároveň krvácala rana, potom by ste mali odísť, kým sa krvácanie nezastaví. V opačnom prípade sa verí, že chrám je poškvrnený a bude potrebné ho znovu zasvätiť. Z toho vyplýva, že počas menštruácie, s použitím spoľahlivých hygienických výrobkov (tampónov a tesnení), môžete navštíviť chrám, pretože krviprelievanie nenastane.

Názory ministrov chrámu na otázku, čo je povolené počas menštruácie a čo nie je dovolené robiť v cirkvi, sú však odlišné a dokonca protichodné.

Niektorí hovoria, že takéto ženy nemôžu robiť nič na svätom mieste. Môžete ísť, modliť sa a ísť. Niektorí klerici, ktorí majú radikálne názory na túto otázku, zvažujú navštevovať cirkev ženu s mesačne neprijateľným správaním. Počas stredoveku existoval prísny zákaz pre ženy, ktoré navštívili chrám v týchto dňoch.

Iní tvrdia, že menštruácia by nemala ovplyvňovať správanie akýmkoľvek spôsobom a je nevyhnutné plne „žiť cirkevný život“: modliť sa, dať sviečky, nevzdávať sa priznaní a participácií.

Dôkazy o ich rozsudkoch pochádzajú od dvoch strán, hoci sú rozdielne kontroverzné. Tí, ktorí podporujú prvý rozsudok, sa vo veľkej miere spoliehajú na Starý zákon a hovoria, že predtým krvácajúce ženy boli mimo ľudí a chrámu. Ale nevysvetľujú, prečo to tak bolo. Nakoniec, ženy sa potom báli profánovať sväté miesto krvou kvôli nedostatku potrebných hygienických výrobkov.

Ten trvá na tom, že v staroveku ženy chodili do kostola. Napríklad Gréci (v tomto sa líšia od Slovanov), cirkvi neboli zasvätené, a preto ich nič neznečisťuje. V takýchto kostoloch boli ženy (bez pozornosti na mesačné krvácanie) pripojené k ikonám a viedli normálny cirkevný život.

Často sa spomínalo, že žena nie je vinná, že musí pravidelne vydržať takýto fyziologický stav. A predsa, v minulosti sa dievčatá z Ruska snažili v takýchto špeciálnych obdobiach vyhnúť vystupovaniu v kostoloch.

Niektorí svätí vyjadrili, že príroda odmeňuje ženský sex takým jedinečným rysom čistenia živého organizmu, trvajú na tom, že tento fenomén bol stvorený Bohom, a preto nemôže byť špinavý a nečistý.

Je nesprávne zakázať žene, aby navštevovala kostol počas menštruačného obdobia na základe názoru prísneho pravoslávia. Starostlivé a hĺbkové štúdium cirkvi a moderné riešenie teologických konferencií ukázali, že ženy sú zastarané názory na návštevu svätých miest počas kritických dní.

V súčasnosti existuje dokonca odsúdenie ľudí, ktorí sú kategoricky zmýšľajúci a zakladajú sa na starých základoch. Často sú prirovnávaní k stúpencom mýtov a povier.

Môžete alebo nemôžete ísť do chrámu v kritických dňoch: ako konať na konci

Ženy môžu ísť do kostola každý deň. Vzhľadom na názor väčšiny ministrov cirkvi, ženy môžu chodiť do kostola v kritických dňoch. Počas tohto obdobia by však bolo vhodnejšie odmietnuť takéto posvätné obrady ako svadby a krst. Ak je to možné, je lepšie sa nedotýkať ikon, krížov a iných svätyní. Takýto zákaz nie je prísny a nemal by ublížiť ženskému egu.

Cirkev v týchto dňoch vyzýva ženy, aby odmietli prijímanie, s výnimkou dlhých a vážnych chorôb.

Od kňazov teraz často počujete, že nemusíte venovať osobitnú pozornosť prirodzeným procesom tela, pretože iba hriech poškvrňuje človeka.

Fyziologický proces menštruácie udelený Bohom a prírodou by nemal zasahovať do viery a ani dočasne oddeliť ženu od cirkvi. Nie je správne riadiť ženu z chrámu len preto, že prechádza mesačným fyziologickým procesom, z ktorého sama trpí nezávisle od svojej vôle.

O účasti mešity počas menštruácie moslimami

Väčšina islamských učencov je presvedčená, že ženy by nemali chodiť do mešity počas menštruácie. To však neplatí pre všetkých. Niektorí predstavitelia verili, že takýto zákaz by nemal existovať. Treba poznamenať, že aj negatívny postoj žien k návštevám mešity počas menštruácie v žiadnom prípade neodkazuje na extrémne prípady, keď je potreba veľká a nespochybniteľná. Mimo diskusie je situácia, keď žena poškvrňuje mešitu s jej prepustením v priamom fyzickom zmysle. Na takéto správanie sa skutočne vzťahuje najprísnejší zákaz. Ženy sa však môžu zúčastniť modlitby na id.

Je možné chodiť do kostola mesačne?

Redakčná poznámka: Článok mníšky Vassy (Larina) vyvolal živú diskusiu o anglickom jazyku - veľa diskusií, odkazov, podrobných publikácií odpovedí. Portál „Pravoslávie a mier“ preložil hlavné texty diskusie do ruštiny.

Preložil z angličtiny Yulia Zubkova špeciálne pre "Pravoslávie a mier". Redakcia portálu poďakovala mníške Vassovej za veľkú pomoc pri práci na ruskom texte.

Nun Vassa (Larina)

Keď som vstúpil do kláštora ruskej pravoslávnej cirkvi mimo Ruska (ROCOR) vo Francúzsku, bol som oboznámený s obmedzeniami, ktoré boli na moju sestru počas jej obdobia. Aj keď jej bolo umožnené chodiť do kostola a modliť sa, nebolo jej dovolené prijať spoločenstvo, pripájať sa k ikonám alebo sa dotýkať antidora, pomáhať prospektu alebo šíriť ich, pomáhať pri čistení chrámu alebo dokonca zapaľovať lampu alebo lampu visiacu pred ikonou moja vlastná bunka - toto posledné pravidlo mi bolo vysvetlené, keď som si všimol neosvetlenú lampu v rohu ikony inej sestry. Nepamätám si, že by sa niektorí z nás snažili spochybniť tieto zariadenia, zdôvodniť ich čokoľvek - jednoducho sme predpokladali, že menštruácia je druh „nečistoty“, a preto sa musíme držať ďalej od vecí zasvätených tak, že nejako poškvrniť ich.

Ruská pravoslávna cirkev má dnes odlišné pravidlá týkajúce sa „rituálnej nečistoty“, ktorá sa líši od príchodu do farnosti a najčastejšie závisí od miestneho kňaza. Populárna „Príručka“ Sergiyho Bulgakova vychádza zo skutočnosti, že „pravidlá cirkvi“ zakazujú ženám počas menštruácie prísť do chrámu a prijímať spoločenstvo. [1] V Rusku však ženy vo všeobecnosti môžu prísť do kostola počas menštruácie, ale nemôžu prijať spoločenstvo, bozkávať ikony, relikvie, krížiť, dotýkať sa prosby a antidóra, ani piť svätú vodu. [2] Pokiaľ je mi známe, vo farnostiach mimo Ruska sa ženy zvyčajne zdržiavajú len spoločenstva.

Článok, ktorý napísal Jeho Svätosť patriarcha Serba Pavla, nazvaný „Môže žena vždy prísť do chrámu?“ [3], sa často uvádza ako príklad mierneho názoru, ktorý umožňuje žene s menštruáciou zúčastniť sa na všetkom okrem sviatosti, ktorá sa zdá byť proti konceptu „rituálnej nečistoty“. Patriarcha Pavol však obhajuje ďalšie tradičné obmedzenie, ktoré zakazuje žene vstupovať do chrámu a zúčastňovať sa na akýchkoľvek sviatostiach štyridsať dní po narodení dieťaťa. [4] Tento zákaz, tiež založený na koncepte „rituálnej nečistoty“, sa pozoruje vo farnostiach Ruskej pravoslávnej cirkvi v zahraničí, ktoré sú mi známe, a to tak v Nemecku, ako aj v USA.Dôkazy však možno nájsť na stránkach moskovského patriarchátu, že táto prax nie je podporovaná všade a je spochybňovaná vo farnostiach pod jurisdikciou Moskvy [5].

Dnes, vo svetle „feministickej“ teológie [6] a tradicionalistickej reakcie na ňu [7], existuje pokušenie pristupovať k otázke „rituálnej nečistoty“ politickým alebo spoločenským spôsobom. Skutočne ponižujúce každodenné dôsledky vyššie uvedených obmedzení môžu do určitej miery zaťažovať ženy, ktoré sú zvyknuté na spoločensko-politickú kultúru Západu. Pravoslávna cirkev však tradične nemá žiadnu sociálnu a politickú agendu [8], ktorá z tohto hľadiska robí tento argument nevhodným pre Cirkev. Navyše strach, že niečo môže byť „ponižujúce“ pre ženu, je cudzí ortodoxnej zbožnosti, ktorá sa zameriava na pokoru: keď sa stretávame s prekážkami, obmedzeniami, zármutkami atď., Učíme sa poznať našu hriešnosť, zvýšiť vieru a nádej spasiteľnej milosti Božej.

Odhliadnuc od záujmov rovnosti by som vás chcel upozorniť na teologický a antropologický obsah pojmu „rituálna non-čistota“. Lebo náš život cirkvi sa v konečnom dôsledku nesnižuje na dodržiavanie určitých pravidiel, čítanie určitých modlitieb a riadnej prostitúcie, alebo dokonca na pokoru ako takú. Ide o teologický a antropologický význam tohto všetkého. Tým, že tieto veci robíme, vyznávame určitý význam, určitú pravdu našej viery. Preto sa dnes pýtam otázku: čo význam odmietnutie účastníka počas menštruácie? Čo to hovorí o ženskom tele? Aký je význam zákazu vstupu do chrámu po narodení dieťaťa? Čo to hovorí o pôrode? A čo je najdôležitejšie, je koncept „rituálnej nečinnosti / čistoty“ v súlade s našou vierou v Ježiša Krista? Kde vzniká a čo to pre nás dnes znamená?

Zvážte biblické, kanonické a liturgické zdroje, aby ste sa pokúsili odpovedať na tieto otázky. [9]

Starého zákona

Najskorší biblický dôkaz rituálnych obmedzení pre ženy počas menštruácie sa nachádza v Starom zákone, Leviticus 15: 19-33. Podľa Levitica, nielen menštruujúca žena bola nečistá - každý, kto sa jej dotkol, sa tiež stal nečistým (Leviticus 15:24), získal nejaký druh nečistoty dotykom, V ďalších kapitolách Leviticus (17-26, zákon svätosti) boli sexuálne vzťahy s manželkou v tomto čase prísne zakázané. Predpokladalo sa, že pôrod, podobne ako menštruácia, tiež spôsobuje nečistoty a podobné obmedzenia boli uvalené na ženu, ktorá porodila (Leviticus 12).

Židia boli ďaleko od jediného v starovekom svete, ktorý zaviedol takéto predpisy. Pohanské kulty zahŕňali aj zákazy súvisiace so starostlivosťou o „rituálnu čistotu“: menštruácia verila, že poškvrňuje a robí kňažky pohanmi neschopnými plniť svoje náboženské povinnosti v chrámoch [10], kňazi by sa mali vyhýbať menštruovaniu žien za akúkoľvek cenu v strachu z znesvätenia [11] že aj narodenie dieťaťa sa poškvrňuje. Židia však boli zvláštnym prípadom. Okrem výnimočného nerešpektovania krvi (Leviticus 15: 1-18), starovekí Židia zastávali vieru v nebezpečenstvo krvácania žien, ktoré bolo postupne presadzované, a posilnené ešte viac v neskorom judaizme: Mišna, Tosefta a Talmud sú o tejto téme ešte podrobnejšie, ako Biblia. [15]

Proto-evanjelium Jakuba a Nového zákona

Najsvätejšia Panna Mária na samom úsvite Nového zákona dodržiava požiadavky „rituálnej čistoty“. Podľa Evanjelium Jakobovo, apokryfný text 2. storočia, ktorý slúžil ako zdroj niekoľkých svätých dní Matky Božej, Panna Mária žije v chráme vo veku od dvoch do dvanástich rokov, keď bola zasnúbená s Jozefom a poslaná žiť v jeho dome "Aby nepoškvrnila svätyňu Pánovu"(Viii, 2) [16].

Keď Ježiš Kristus začal kázať, v dedinách Judska bolo počuť úplne nové posolstvo, ktoré spochybnilo hlboko zakorenené postavenie zbožnosti, a to tak vo farizejoch, ako aj v starodávnom svete ako celku. Vyhlásil, že iba zlé úmysly, ktoré prichádzajú zo srdca, nás poškvrňujú (Marek 7:15). Náš Spasiteľ tak umiestnil kategórie „čistoty“ a „nečistoty“ výlučne do oblasti svedomia [17] - sféry slobodnej vôle vo vzťahu k hriechu a cnosti, oslobodiac veriacich od starobylého strachu z znesvätenia z nekontrolovateľných javov hmotného sveta. Sám samo neváha hovoriť so samaritánskou ženou a Židia to tiež považovali za trochu profánne. [18] Okrem toho, Pán neohrozuje krátkosrstú ženu, aby sa dotkol Jeho odevov v nádeji, že bude uzdravený: On ju uzdravuje a chváli svoju vieru (Matúš 2: 20-22). Prečo Kristus zjavil ženu zástupu? Svätý Ján Chryzostom odpovedá, že Pán „Otvorí svoju vieru všetkým, aby sa ostatní nebáli napodobniť ju“.[19]

Podobne apoštol Pavol opúšťa tradičný židovský prístup k Starozákonným pravidlám týkajúcim sa „čistoty“ a „nečistoty“, čo im umožňuje len z dôvodov kresťanskej lásky (Rimanom 14). Je dobre známe, že Pavol preferuje slovo „svätý“ (άγιος) k slovu „čistý“ [20], aby vyjadril blízkosť k Bohu, čím sa vyhne predsudkom Starého zákona (Rim 1: 7, Kor 6: 1, 7:14, 2 Kor 1: 1 atď.)

Včasná cirkev a raní otcovia

Postoj ranej Cirkvi k Starému zákonu nebol jednoduchý a nie je možné ho podrobne opísať ako súčasť tejto práce. Ani judaizmus, ani kresťanstvo nemali v prvých storočiach jasne oddelenú identitu: zdieľali spoločný prístup k určitým veciam. [21] Cirkev jasne uznala Starý zákon ako inšpirované Písmo, zároveň sa odklonila od čias apoštolskej rady (Skutky 15) z prikázaní Mojžišovho zákona.

Hoci apoštolskí muži, prvá generácia cirkevných spisovateľov po apoštoloch, sotva riešili Mojžišov zákon týkajúci sa „rituálnej nečistoty“, tieto obmedzenia sa široko diskutujú o niečo neskôr, od polovice 2. storočia. V tom čase je jasné, že „list“ Mojžišovho zákona sa stal cudzím kresťanskému myšlienke, pretože kresťanskí spisovatelia sa mu snažia dať symbolický výklad. Metodský olympionik (300), Justin Martyr (165) a Origen (253) interpretujú levitické kategórie „čistoty“ a „nečistoty“ alegoricky, tj ako symboly cnosti a hriechu [22], tiež trvajú na tom, že krst a eucharistia sú dostatočné zdroje „očisty“ pre kresťanov. [23] Metod Olimpiis vo svojom pojednávaní píše:Je jasné, že ten, kto bol raz očistený novým narodením (krst), nemôže byť viac poškodený tým, čo je uvedené v Zákone."[24]. V podobnom duchu Clement of Alexandria píše, že manželia sa už viac nemusia kúpať po pohlavnom styku, ako to predpisuje Mojžišov zákon,pretože", Hovorí sv. Kliment,"Pán očistil veriacich skrze krst pre všetky manželstvá».[25]

Napriek tomu Clementov zdanlivo otvorený postoj k sexuálnym vzťahom v tejto pasáži nie je pre autorov tej doby typický [26] a ani pre samotného Klementa [27]. Pre týchto autorov bolo charakteristickejšie považovať akékoľvek predpisy Mojžišovho zákona za symbolické, okrem tie, ktoré súvisia so sexom a sexualitou. V skutočnosti, spisovatelia ranej Cirkvi boli naklonení považovať akýkoľvek prejav sexuality, vrátane menštruácie, manželských vzťahov a pôroda za „nečistého“, a teda nezlučiteľného s účasťou na liturgickom živote Cirkvi.

Dôvody boli mnohé. V ére, keď učenia Cirkvi ešte nekryštalizovali do určitého dogmatického systému, sa v teologickom vzduchu vznášalo množstvo myšlienok, filozofií a zjavných heréz, z ktorých niektoré sa dostali do diel skorých kresťanských spisovateľov. Pionieri kresťanskej teológie, ako napríklad Tertullian, Clement, Origen, Dionysius z Alexandrie a iní vysoko vzdelaní ľudia tej doby, boli čiastočne ovplyvnení predkresťanskými náboženskými a filozofickými systémami, ktoré dominovali klasickému vzdelaniu ich času. Napríklad takzvaný axiom stoicizmu, alebo stoický pohľad, podľa ktorého je pohlavný styk opodstatnený len pre účely rodenia [28], opakujú Tertullian [29], Lactantium [30] a Clement Alexandria [31]. Zákaz Mojžiša v Leviticus 18:19 o sexuálnom styku počas menštruácie tak získal nové odôvodnenie: nebolo to len „znesväcovanie“, ak to neviedlo k pôrode, bol to hriech aj v manželstve. Všimnite si v tejto súvislosti, že Kristus spomína pohlavný styk iba raz v evanjeliu: „... a dvaja sa stanú jedným telom“ (Matúš 19: 5), bez toho, aby sa spomenul na dieťa. [32] Tertullian, ktorý prijal ultra-asketickú heréziu Montanizmu v neskorších rokoch, išiel ďalej ako mnoho iných, a dokonca považoval modlitbu po pohlavnom styku za nemožnú. [33] Slávny Origen bol notoricky ovplyvnený moderným eklekticizmom priemerného platonizmu, s jeho charakteristickým nerešpektovaním celého fyzického a materiálneho sveta všeobecne. Jeho asketické a etické doktríny, pôvodne biblické, sa nachádzajú aj v Stoicizme, Platonizme av menšej miere v Aristotelizme. Nie je teda prekvapujúce, že Origen vníma menštruáciu ako „nečistú“ v sebe av sebe. Je tiež prvým kresťanským spisovateľom, ktorý prijal koncepty Starého zákona v Levitiku 12 o pôrode ako nečisté. Možno je dôležité, aby citovaní teológovia pochádzali z Egypta, kde židovská spiritualita pokojne koexistuje s rozvojom kresťanskej teológie: židovské obyvateľstvo, ktoré sa od začiatku 2. storočia v hlavnom meste Alexandrie postupne zmenšovalo, malo často zanedbateľný, ale silný vplyv na miestnych kresťanov. ktorí boli väčšinou konvertovaní zo Židov. [37]

Sýrsky Didaskalia

Situácia bola iná v sýrskom hlavnom meste Antiochie, kde silná židovská prítomnosť predstavovala hmatateľnú hrozbu pre kresťanskú identitu. [38] Sýrsky Didkaliya, dôkaz kresťanskej kontroverzie proti židovským tradíciám 3. storočia, zakazuje kresťanom dodržiavať Levitické zákony, vrátane tých, ktoré sa týkajú menštruácie. Autor napáda ženám, ktoré sa zdržiavali modlitby, poučenia Písma a Eucharistie sedem dní počas menštruácie: „Ak si myslíte, ženy, že ste zbavení Ducha Svätého počas siedmich dní čistenia, potom ak ste vtedy zomreli, odídete prázdny a bez akejkoľvek nádeje. " Didaskalia ďalej presviedča ženy v prítomnosti Ducha Svätého v nich, aby sa mohli zúčastniť na modlitbe, čítaní a Eucharistii:

„Teraz o tom premýšľajte a uznajte, že modlitba je počuť skrze Ducha Svätého a že Písma sú slová Ducha Svätého a sú sväté. Preto, ak je vo vás Duch Svätý, prečo sa odcudzujete svojej duši a neprichádzate k práci Ducha Svätého?

Inštruuje ostatných členov komunity takto:

„Nemali by ste byť oddelení od tých, ktorí majú obdobia, pretože ani žena, ktorá krvácala, nebola zakorenená, keď sa dotkla okraja Spasiteľovho oblečenia, bola skôr považovaná za hodnú, aby sa z hriechov dostala k rozhrešeniu.“ [40]

Je pozoruhodné, že tento text nabáda ženy s menštruáciou, aby prijali sviatosť a posilnili ich napomenutie príkladom Svätého písma o krvácajúcej žene v Matúšovi 9: 20-22.

Katedrála Gangrsky

O storočie neskôr, cca. V polovici 4. storočia nájdeme kánonické dôkazy proti konceptu „rituálnej nečistoty“ v legislatíve miestnej katedrály, ktorá bola zvolaná v Gangre (105 km severne od Ankary) v roku 341 nl. [41] na severnom pobreží Malej Ázie, ktorý odsúdil extrémnu askeziu nasledovníkov Eustache Sevastiusky (377). Eustatickí mnísi, inšpirovaní dualistickými a spiritualistickými učeniami, ktoré boli v Sýrii a Malej Ázii v tom čase bežné, zľahčovali manželstvo a vydaté kňazstvo. V tejto súvislosti článok 1 Rady uvádza: t „Ak niekto odsúdi manželstvo a jeho žena je verná a zbožná, kopí sa so svojím manželom, pohŕda alebo obviňuje ho, pretože nie je schopný vstúpiť do kráľovstva: nech je pod prísahou“, [43] Evstafiane odmietol prijať sviatosť z vydatého kňazstva z dôvodov "rituálnej čistoty" [44], táto prax bola odsúdená aj Radou, jej štvrtým pravidlom:

„Ako môže niekto hovoriť o presbyterovi, ktorý vstúpil do manželstva, si myslí, že nie je hodné prijať obetu, keď vykonal liturgiu: nech je pod prísahou.“ [45]

Je zaujímavé, že Eustinianism bol rovnostárskym hnutím, ktoré obhajovalo úplnú rodovú rovnosť [46]. Takýmto spôsobom sa to povzbudzovalo, keď si stúpenci Eustacheho ženy strihali vlasy a obliekli sa ako muži, aby sa zbavili akejkoľvek podobnosti ženskosti, ktorá bola rovnako ako všetky aspekty ľudskej sexuality považovaná za „profánnu“. Treba poznamenať, že táto prax žien Yevstafian sa podobá radikálnym typom moderného feminizmu, ktorý sa snaží zbaviť sa všetkých rozdielov medzi ženami a mužmi. Rada tento postup odsudzuje vo svojom 13. pravidle: t "Ak určitá žena, kvôli imaginárnej asketike, použije rúcho a namiesto obyčajného ženského oblečenia si oblieka svoje mužské oblečenie, nech je pod prísahou.". [47]

Odmietnutím Eustatického mníšstva Cirkev odmietla pojem sexuality ako profánu, ktorý chráni svätosť manželstva a božsky vytvorený fenomén nazývaný žena.

Pravidlá egyptských otcov

Ako vo svetle týchto úplne ortodoxných starodávnych kánonov, ako dnes môže Cirkev praktizovať kánony, ktoré jednoznačne podporujú pojmy „rituálna non-čistota“? Ako už bolo spomenuté, literatúra Cirkvi, vrátane textov kánonov, nebola vytvorená vo vákuu, ale v sociokultúrnej historickej realite antického sveta, ktorý veľmi veril v rituálnu čistotu a požadoval ju. [49] Najskoršie kanonické pravidlo ukladajúce obmedzenia ženám v stave rituálnej nečistoty je pravidlo 2 Dionýzovho Alexandrijského (264), napísané v AH 262:

«O manželkách, ktoré sú v očistení, či je prípustné, aby mohli vstúpiť do Božieho domu v takomto stave, čítam a pýtam sa príliš veľa. Lebo nemyslím si, že ak sa podstata veriacich a zbožných, ktorí sú v takomto stave, odvážili buď pristúpiť k Svätému jedlu, alebo sa dotknúť tela a krvi Kristovej. Pre ženu, ktorá krvácala 12 rokov, aby sa uzdravila, sa ho nedotýkala, ale len na okraji svojho oblečenia. Nie je zakázané modliť sa v akomkoľvek stave a bez ohľadu na to, kde sa nachádza, na pamiatku Pána a požiadať o pomoc. Ale aby sme pristúpili k tomu, že je Svätá Svätá, môže byť zakázaná úplne nie čistou dušou a telom.».[50]

Všimnite si, že Dionysius, rovnako ako sýrsky Didkaliya, sa vzťahuje na krvácajúcu ženu v Matte. 9: 20-22, ale prichádza k opačnému záveru: že žena nemôže prijať sviatosť. Predpokladalo sa, že Dionysius skutočne zakázal ženám vstup do svätyne (oltára), ale nie do samotnej cirkvi. [51] Táto hypotéza nie je len v rozpore s textom citovaného kánonu, ale tiež naznačuje, že laici si raz vzali sviatosť do oltára. Nedávne liturgické štúdie vyvrátili predstavu, že laici sa niekedy zúčastnili na oltári. [52] Preto Dionysius presne myslel, čo napísal, a presne tak, ako to pochopilo mnoho generácií východných kresťanov [53]: žena s menštruáciou by nemala vstúpiť do Božieho chrámu, pretože nie je úplne čistá duchovne a fyzicky. Zaujímalo by ma, či to znamená, že všetci ostatní kresťania sú úplne čistí, "katharoi". S najväčšou pravdepodobnosťou to tak nie je, pretože Cirkev odsúdila tých, ktorí sa nazývali „katharoi“ alebo „čistí“, staroveká sekta Novatovcov na Prvej ekumenickej rade v Nicea v roku 325 A.C. [54]

Pravoslávni komentátori minulosti a súčasnosti tiež vysvetlili Dionýzsku vládu ako niečo, čo súvisí so starostlivosťou o počaté deti: komentátor 12. storočia Zonar (po roku 1159 nl), ktorý popiera koncept rituálnej nečistoty, prichádza do rozpakového záveru, že skutočný dôvod týchto obmedzení pre ženy - "zabrániť mužom v spaní s nimi ... umožniť koncepciu detí". [55] Tak sú ženy stigmatizované nečistými, nie sú dovolené do chrámu a do Svätého prijímania, aby zabránili ľuďom spať s nimi? Bez toho, aby sa uvažovalo o predpoklade „pohlavia len pre pôrod“ tohto armenmentu, vyvoláva ďalšie, očividnejšie otázky: je pravdepodobnejšie, že muži spia so ženami, ktoré boli v kostole a prijali sviatosť? Prečo by sa inak mali ženy zdržať spoločenstva? Niektorí kňazi v Rusku ponúkajú iné vysvetlenie: ženy sú v tomto štáte príliš unavené, aby pozorne počúvali modlitby liturgie, a preto sa nemôžu primerane pripraviť na sväté prijímanie. [56] Presne rovnaké odôvodnenie sa navrhuje v prípade žien, ktoré porodili dieťa: musia si odpočinúť 40 dní. [57] To znamená, že by nemala byť sviatosť podávaná všetkým unaveným, chorým, starším alebo z nejakého dôvodu slabým ľuďom? A čo sluchovo postihnutí? Pre nich je tiež ťažké pozorne počúvať modlitby liturgie.
V každom prípade existuje niekoľko ďalších kanonických textov, ktoré ženám ukladajú obmedzenia v „nečistote“: Pravidlo 6-7 Timothy z Alexandrie (381 н.э.), который распространяет запрет и на крещение [58] и Правило 18 так называемых Канонов Ипполита, относительно родивших женщин и повитух. [59] Примечательно, что oба эти правила, как и Правило 2 Дионисия, египетского происхождения.

Святой Григорий Великий

Похожим образом обстояли дела на Западе, где церковная практика обычно считала женщин во время менструации «нечистыми» до конца 6-го/начала 7-го столетия.[60] В это время Святитель Григорий, Папа Римский (590-604 н.э.), отец Церкви, которому традиция (неверно) приписывает составление Литургии Преждеосвященных Даров, высказал другое мнение по данному вопросу. В 601 году, св. Августин Кентерберийский, «апостол Англии», (604) писал святителю Григорию и спрашивал, можно ли разрешать женщинам с менструацией приходить в церковь и к Причастию. Я процитирую святителя Григория подробно:

«Не следует запрещать женщине во время месячных входить в церковь. Ведь нельзя ставить ей в вину ту излишнюю материю, которую природа извергает и то, что с ней бывает не произвольно. Lebo vieme, že žena trpiaca krvácaním sa pokorne postavila za Pána, dotkla sa okraja jeho rúcha a jej choroba ju okamžite opustila. Ak by sa teda utrpenie krvácania mohlo dotknúť Pánovho oblečenia s chválou, ako môže byť proti zákonu, že tí, ktorí zažívajú mesačné krvácanie, idú do chrámu Pána?

... V takom čase je nemožné zakázať žene, aby prijala sviatosť svätého prijímania. Ak sa neodvažuje prijať ho z veľkej úcty (ex veneratione magna), je hodná chvály (laudanda est), a ak ho prijme, nie je odsúdená (non judicanda). Dobre mienené duše vidia hriech aj tam, kde nie je hriech.

Pretože to, čo sa deje od hriechu, sa často vykonáva nevinne: keď sme hladní, stáva sa to bez hriechu. Zároveň skutočnosť, že zažívame hlad, je chybou prvého človeka. Menštruácia nie je hriech. V skutočnosti ide o čisto prírodný proces. Skutočnosť, že príroda je narušená do tej miery, že sa zdá byť zafarbená (videatur esse pollutiona) aj proti ľudskej vôli, je dôsledkom hriechu ...

Ak teda žena sama o týchto veciach rozmýšľa a rozhodne sa, že nezačne prijímať sviatosť Božieho tela a krvi, bude chváliť svoju spravodlivú myšlienku. Ak prijíma [Sväté prijímanie], ktoré je obdarené láskou k tejto sviatosti podľa zvyku jej zbožného života, nemalo by to, ako sme už povedali, brániť jej v tom. [61]

Všimnite si, že Svt. Gregory chápe evanjeliový príbeh o krvácajúcej žene - ako syrsky Didascalia - ako argument proti rituálne non / čistoty.

V ranom stredoveku prestala platiť politika, ktorú zaviedla St. Gregory, a ženám s menštruáciou nebolo dovolené vstúpiť do spoločenstva a často ich učili stáť pred vchodom do kostola. [62] Tieto praktiky boli bežné na Západe už v 17. storočí. [63]

"Rituálna nečistota" v Rusku

Čo sa týka histórie takýchto zvykov v Rusku, pojem „rituálna nečistota“ bol pohanským Slovanom známy už dávno predtým, ako prijali kresťanstvo. Pohanskí Slovania, podobne ako starí pohania všeobecne, verili, že akýkoľvek prejav sexuality sa rituálne pokazí. Táto viera zostala v starovekom Rusku v podstate nezmenená po krste.

Ruská cirkev mala veľmi prísne pravidlá týkajúce sa „nečistoty“ žien. V 12. storočí biskup Nifont z Novgorodu v otázke Kirik vysvetľuje, že ak by žena mala v kostole dieťa, cirkev by mala byť zapečatená tri dni a potom by mala byť posvätená špeciálnou modlitbou. [65] Dokonca aj kráľova manželka, cárina, musela porodiť mimo svojho domova, v kúpeli alebo „mydle“, aby nepoškvrnila obývanú budovu. Potom, čo sa narodilo dieťa, nikto nemohol opustiť kúpeľňu alebo do nej vstúpiť, kým kňaz neprišiel a nečítal očistnú modlitbu z Knihy Trebnik. Až po prečítaní tejto modlitby mohol otec vstúpiť a vidieť dieťa. [66] Ak mesačné obdobie ženy začalo, keď stála v chráme, mala by ju okamžite opustiť. Ak by to neurobila, mala mať po 6 mesiacoch pôstu pokánie s 50 luky zeme za deň. [67] Aj keď ženy neboli v stave „nečistoty“, neprijali sviatosť u kráľovských dverí s laikmi, ale pri Severnej bráne.

Modlitby Rekviem

Osobitná modlitba Knihy Ruskej pravoslávnej cirkvi, ktorá sa aj dnes číta prvý deň po narodení dieťaťa, sa pýta Boha.očistiť matku špiny ..."A pokračuje"a odpusť svojmu služobníkovi toto, ten maličký i celý dom, nebzhe sa narodil mladý muž, a ktorý sa jej dotkol a každého, kto ho nájde ..."[69] Chcel by som sa opýtať, prečo žiadame o odpustenie za celý dom, za matku a všetkýchprikasavshimcyak nej? Na jednej strane viem, že Levitické zákony obsahovali koncept znesväcovania cez dotyk, Preto viem, prečo veriaci Starého zákona považovali za hriech dotknúť sa „nečistého“. A viem, že pohania sa obávali odlivu krvi počas pôrodu aj počas menštruácie, pretože verili, že priťahuje démonov. Nemôžem vám však povedať, prečo dnes veriaci žiadajú o odpustenie, keď sa dotýkajú ženy alebo ženy, ktorá porodila dieťa, pretože to jednoducho neviem.

Ďalšia séria modlitieb sa číta o 40 dní neskôr, keď matka môže prísť do chrámu za obrad bohoslužieb. Pri tejto príležitosti sa kňaz modlí za svoju matku takto:

«očistiť od všetkého hriechu a od všetkého špiny ... áno, bez nepriateľstva, zúčastniť sa svätého spoločenstva tvojich svätých ... umyť ho špinou a špinou duše, v predstavení štyridsiatich dní: stvorím ťa hodného a spoločenstva úprimného tela a tvojej krvi .. " [70]

Dnes sa často hovorí, že žena nechodí do kostola štyridsať dní po narodení dieťaťa v dôsledku fyzickej únavy. Citovaný text však nehovorí o jej schopnosti zúčastniť sa na liturgickom živote, ale o jej dôstojnosti. Narodenie (nie koncepcia) jej dieťaťa sa podľa týchto modlitieb stalo príčinou jej fyzickej a duševnej „nečistoty“ (špiny). Je to podobné ako diskusia o menštruácii Dionysia z Alexandrie: robí ženu nie úplne čistou „v duši aj v tele“.

Nový vývoj v pravoslávnych cirkvách

Niet divu, že niektoré pravoslávne cirkvi sa už snažia zmeniť alebo vymazať texty Knihy knihy, založené na dogmaticky zraniteľných myšlienkach o rozmnožovaní, manželstve a nečistote. Budem citovať rozhodnutie Svätej synody Antiochie, ktorá sa konala v Sýrii 26. mája 1997, pod predsedníctvom Jeho blahoslaveného patriarchu Ignáca IV.

Bolo rozhodnuté dať patriarchálnemu požehnaniu zmeniť texty malého Requiem týkajúceho sa manželstva a jeho svätosti, modlitieb za ženy, ktoré porodili a prvýkrát vstúpili do chrámu, a texty rekvizitných služieb.[71]

K podobným záverom prišla teologická konferencia, ktorá sa uskutočnila na Kréte v roku 2000:

Teológovia by mali ... napísať jednoduché a primerané vysvetlenie cirkevnej služby a prispôsobiť jazyk samotného obradu, aby odrážali teológiu Cirkvi. To bude užitočné pre mužov a ženy, ktorým by sa malo poskytnúť pravdivé vysvetlenie služby: že existuje ako akt obetovania a požehnania narodenia dieťaťa, a že by sa to malo uskutočniť hneď, ako je matka pripravená obnoviť normálne činnosti mimo domova ...

Žiadame Cirkev, aby ubezpečila ženy, že sú vždy vítané, aby prišli a prijali Sväté prijímanie pre akúkoľvek liturgiu, keď sú duchovne a slávnostne pripravení, bez ohľadu na čas mesiaca.. [72]

Skoršia štúdia pravoslávnej cirkvi v Amerike tiež ponúka nový pohľad na „rituálnu nečistotu“:

predstava, že ženy v menštruačnom období nemôžu prijať sväté prijímanie alebo bozkávať kríž a ikony, ani pečú chlieb pre Eucharistiu, ani nevstupujú do vestibulu kostola, nehovoriac o zóne oltára, to sú myšlienky a praktiky, ktoré sú morálne a dogmatické Neudržateľný z hľadiska prísneho pravoslávneho kresťanstva ... Svätý Ján Chryzostom odsúdil tých, ktorí presadzovali takýto postoj ako nehodný kresťanskej viery. Nazval ich poverčivými a mýtickými.. [73]

Takéto vyhlásenia môžu byť trápne, pretože očividne zanedbávajú určité kánonické pravidlá, predovšetkým druhé pravidlo Alexandrijského Dionýza. Takéto rozpaky sú však najčastejšie založené na nesprávnom predpoklade, že cirkevná „pravda“ je taká, ako keby bola prepojená a zaručená v tom istom čase nejakým nezmeniteľným, nedotknuteľným a navždy pre ňu záväzným kódexom kánonov. Ak by tomu tak bolo - ak by skutočné blaho cirkevného organizmu záviselo od naplnenia kánonov, potom by sa tento organizmus pred mnohými storočiami rozpadol. Pre značný počet kánonov z Knihy Pravidiel (z oficiálneho kanonického kódexu pravoslávnej cirkvi) neboli po stáročia rešpektované. Cirkev poskytuje svojim pastorom značný stupeň slobody vo vzťahu ku kánonickým právnym predpisom, takže cirkevná hierarchia napokon rozhoduje podľa božskej „oikonomie“ (stavba domu), ako a kedy aplikovať kánony - alebo nie. Inými slovami, Cirkev riadi kánony - nie kánony Cirkvi.

Uvádzame len niektoré kanonické pravidlá, ktoré sa dnes neplnia. Pravidlá 15 Rady Laodicea (c. 363/364) a článku 14 siedmej ekumenickej rady (787) zakazujú čitateľom a spevákom čítať alebo spievať v chráme nezasväteným. Ale v našej takmer každej farnosti nezasvätený spev a čítanie - muži, ženy a deti. Pravidlá 22 a 23 tej istej rady Laodicea zakazovali čitateľom, spevákom a služobníkom nosiť orarion, ktorý je daný len diakonom, ktorí ho nosia na ramenách, a subdeakonom, ktorí ho nosia priečne na oboch pleciach. Dnes však v biskupských službách Ruskej pravoslávnej cirkvi možno často pozorovať nezasvätených prisluhovačov, ktorí nosia krížový výkrik ako subdiakony. Pravidlo 2 Konštantínopolskej rady, ktorá bola v kostole sv. Sofie v roku 879, uvádza, že biskup nemôže byť mníchom. Presnejšie povedané, toto pravidlo vyhlasuje nezlučiteľnosť mníšskych sľubov s biskupskou dôstojnosťou. Súčasná prax našej Cirkvi je jednoznačne v rozpore so zásadou, ktorú tento kánon schvaľuje. Pravidlo 69 katedry Trullo (691/2) zakazuje všetkým laikom - okrem cisára - vstúpiť do oltára. Všimol som si, že som nikdy nevidel ženy porušujúce toto kanonické pravidlo. Ale muži a chlapci vstupujú do oltára celkom voľne vo všetkých ruských pravoslávnych kostoloch, ktoré som navštívil. Bolo by možné sa opýtať, či je pre ženy aj mužov povinné dodržiavať kanonickú legislatívu, alebo kánony nejakým spôsobom viacsú povinné pre ženy?

Nech je to akokoľvek, mojím cieľom nie je ani ospravedlniť ani odsúdiť porušenie vyššie uvedených kánonov. Takýto rozsudok, ako už bolo povedané, je výsadou cirkevnej hierarchie. Chcem len poukázať na zjavnú skutočnosť, že zanedbávame súbor kanonických pravidiel. V skutočnosti je to celkom v súlade s tradičnou praxou pravoslávnej cirkvi a samo osebe nepredstavuje hrozbu pre jej blaho: ako vidíme, Cirkev splnila a splnila svoje spasiteľské poslanie v porušovaní a dokonca dokonalom opustení určitých kanonických pravidiel - každý deň a po stáročia.

záver

Napíšem krátky záver, pretože texty hovoria samy za seba. Starostlivé zváženie zdrojov a povahy konceptu „rituálnej nečistoty“ odhaľuje dosť trápne av skutočnosti nekresťanské fenomény pod maskou ortodoxnej zbožnosti. Bez ohľadu na to, či tento koncept spadá do cirkevnej praxe pod priamym vplyvom judaizmu a / alebo pohanstva, nemá základ v kresťanskej antropológii a soteriológii. Ortodoxní kresťania, muži a ženy, boli očistení vo vodách krstu, pochovaní a vzkriesení s Kristom, ktorý sa stal naším telom a našou ľudskosťou, pošliapal smrť smrťou a oslobodil nás od strachu. A predsa sme si zachovali prax, ktorá odráža starozákonný strach z hmotného sveta. Preto viera v "rituálnu nečistotu" nie je v prvom rade sociálnym problémom a problém nie je primárne v ponižovaní žien. Ide skôr o poníženie vtelenia nášho Pána Ježiša Krista a jeho spásonosné následky.

Poznámky:

1. Príručka duchovenstva (Charkov 1913), 1144.
2. Pozri otázky a odpovede pána Maxima Kozlova na webovej stránke kostola Tatiana v Moskve: www. st - tatiana. ru / index. html? = 389 (15. január 2005). Cp. A. Klutschewsky, “Frauenrollen und Frauenrechte in der Russischen Orthodoxen Kirche,” Kanon 17 (2005) 140-209.
3. Najprv publikované v ruštine a nemčine v štvrťročnom časopise berlínskej diecézy ROCOR v Nemecku: „Môže žena vždy navštevovať chrám?“ Bulletin nemeckej diecézy 2 (2002) 24-26 a neskôr online: http://www.rocor.de/ Vestnik 20022 /.

4. Tento zákaz sa dodržiava podľa Knihy rádu Ruskej pravoslávnej cirkvi. Viď. Anglický preklad: Book of Needs of Holy Orthodox Church, trans. G. Shann, (Londýn 1894), 4-8.
5. Pozri stránky farností moskovského patriarchátu v Spojených štátoch: www. russianchurchusa. org / SNCathedral / forum / D. asp? n = 1097,
a www. orto - rus. ru / cgi - bin / ns.
6. Pozri Závery medzi ortodoxnej konzultácie o mieste žien v pravoslávnej cirkvi a otázku vysvätenia žien (Rhodos, Grécko, 1988). Viď. tiež
www.womenpriests.org/traditio/unclean.
7. Napríklad K. Anstall, „Muž a žena, ktorú vytvoril“: skúmanie tajomstva ľudského pohlavia Maximos Confessor Canadian Orthodox Seminary Studies in Gender and Human Sexuality 2 (Dewdney 1995), esp. 24-25.
8. Cp. G. Mantzaridis, Soziologie des Christentums (Berlin 1981), 129ff, id., Grundlinien christlicher Ethik (St. Ottilien 1998), 73.
9. Tí, ktorí chcú prehĺbiť môj veľmi stručný prehľad o historických a kanonických zdrojoch týkajúcich sa rituálnej nečistoty, je možné odkázať na nasledujúci výskum: E. Synek, “Werber nicht v ö llig rein ist an Seele und Leib ...” Reinheitstabus im Orthodoxen Kirchenrecht, ”Kanon Sonderheft 1, (München-Egling a.d. Paar 2006).
10. E. Fehrle, Die kultische Keuschheit im Altertum v Religionsgeschichtliche Versuche und Vorarbeiten 6 (Gießen 1910), 95.
11. Tamzhe, 29.
12. Tamtiež 37.
13. Cp. R. Taft, „Ženy v Cirkvi v Byzancii: Kde, kedy - a prečo?“ Dumbarton Oaks Papers 52 (1998) 47.4
14. I. Be´er, “Absolútna krv: Kódex biblickej literatúry,” v A.Brenne r (ed.), Feministka spoločník z Exodus do Deutoronomy (Sheffield 1994), 152-164.
15. J. Neusner, Idea čistoty v starovekom judaizme (Leiden 1973).
16. M. James, Apokryfický Nový Zákon (Oxford 1926), 42. Cp. Taft, „Ženy“ 47.
17. D. Wendebourg, „Die alttestamentli chen Reinheitsgesetze in Kirchen, Zeitschrift20für Kirchengeschichte 95/2 (1984) 149-170.
18. Cp. Samariter, „Pauly-Wissowa II, 1, 2108.
19. V Matthaeum Homil. Xxxi al. XXXII, PG 57, stĺ. 371.

20. Wendebourg, „Reinheitsgesetze“ 150.
21. E. Synek, “Zur Rezeption Alttestamentlicher Reinheitsvorschriften in Orthodoxe Kirchenrecht,” Kanon 16 (2001) 29.
22. Pozri odkazy z Wendebourgu, „Reinheitsgesetze“ 153-155.
23. Justin, dialóg. 13, Origen, Contr. Celso. VIII.
24. V, 3. C p. Wendebourg, „Reinheitsgesetze“ 154.
25. Stromata III / XII 82, 6.6
26. S viditeľným odpojením. Irineas, ktorý nepovažoval sexualitu za výsledok pádu. Pozri Adv. Haer. 3. 22. 4. Cp. J. Behr, „Manželstvo a asketizmus“, nepublikovaný dokument na 5. medzinárodnej konferencii o Ruskej pravoslávnej cirkvi (Moskva, november 2007), 7.
27. J. Behr, Asceticism and Anthropology in Irenaeus and Clement (Oxford 2000), 171-184.
28. S. Stelzenberger, Die Beziehungen der frühchristlichen Sittenlehre zur Ethik der Stoa. Eine moralgeschichtliche Studie (Mníchov 1933), 405ff.
29. De monogamia VII 7, 9 (CCL 2, 1238, 48ff).
30. Div. Inštitúcie VI 23 (CSEL 567, 4 ff).
31. Paed. II / X 92, 1f (SC 108, 176f).
32. porov Behr, „Manželstvo a asketika“ 7.
33. De exhortatione castitatis X 2-4 (CCL 15/2, 1029, 13ff). Od f. Wendebourg, „Reinheitsgesetze“ 159.
34. Veľa štúdií bolo napísaných o vzťahu Origena s filozofickými prúdmi jeho času. Prehľad súčasného výskumu na túto tému nájdete v časti D. I. Rankin, Od Klementa po Origena. Sociálny a historický kontext cirkevných otcov (Aldershot-Burlington 2006), 113-140.
35. Cat.in Ep. ad Cor. XXXIV 124: C. Jenkins (ed.), „Origen 1. Korintským,“ Journal of Theological Studies 9 (1908) 502, 28-30.
36. Hom. v Lev. VIII 3f (GCS 29, 397, 12-15).
37. Pozri L. W. Barnard, „Pozadie ranného egyptského kresťanstva“, cirkevná štvrťročná rev. 164 (1963)
434, tiež M. Grant, rímsky svet (Londýn 1953), 117, 265. Cr. odkazy z Wendebourgu, „Reinheitsgesetze“ 167.
38. Viď. M. Simon, Recherches d'Histoire Judéo-Chrétenne (Pa ris 1962), 140ff., A M. Grant, židovské kresťanstvo v Antiochii v 2. storočí, “Judéo-Christianisme (Paríž 1972) 97-108. Cp. Odkazy z Wendebourgu, „Reinheitsgesetze“ 167.8
39. Didaskalia XXVI. H. Achelis-J. Fleming (eds.), Die ältesten Quellen des orientalischen Kirchenrechts 2 (Lipsko 1904), 139.
40. Na rovnakom mieste 143.
41. Popovodudatysm. T. Tenšek, l'ascetismo nel concilio di gangra: Eustazio di Sebaste nell’ambiente ascetico
42. J. Gribomont, „Le monachisme au IVe s. en Ázia Mineure: de Gangres au messalianisme, ”Studia Patristica 2 (Berlín 1957), 400-415.
43. P. Joannou, Fonti. Disciplína générale antique (IV. IX.), Fasc. IX, (Grottaferrata-Rím 1962), t. I, 2,
89. EnglishTransfer (Pedalion) D. Cummings (Chicago, 1957), 523.
44. Viď. Tenšek, L'ascetismo 17-28.9
45. Joannou, Disciplína 91, Kormidlo 524.
46. Tenšek, L'ascetismo 28.
47. Joannou, Disciplína 94, Kormidlo 527.
48. Neskorší vývoj konceptu rituálnej nečistoty inVisantism. P. Viscuso, „Čistota a sexuálna definícia v neskorej byzantskej teológii,“ Orientalia Christiana Periodica 57 (1991) 399-408.
49. porov H. Hunger, “Christliches und Nichtchristliches im byzantinischen Eherecht,” Österreichisches Archiv für Kirchenrecht 3 (1967) 305-325.
50. C. L. Feltoe (ed.), The Letters and Other of Dionysius of Alexandria (Cambridge 1904), 102-
103. Pop vody a pravosť. P. Joannou, Disciplína générale starožitnosti (IV-IXes.) 1-2 (Grottaferratta-Rom 1962), 2, 12. Preklad je upravený podľa Kormchy 718.
51. Patriarcha Pavol, „Môže žena vždy navštíviť chrám?“ 24.
52. R. F. Taft, História liturgie sv. John Chrysostom, zväzok VI. Spoločenstvo, vďakyvzdania a záverečné obrady, Rím 2008 (OCA 281), 204-207, 216.
53. Pozrite si komentár Theodora Balsamona (asi 1130 / 40- príspevok 1195) k tomuto pravidlu: V episte. S. Dionysii Alexandrini a Basilidem episcopum, can. 2, PG 138: 465C-468A.
54. Can. 8, Rallis - Potlis II, 133.
55. Anglický preklad Kormchi 719. Patriarcha Pavla doslova cituje Zonara v “Môže žena vždy ísť do kostola” 25.11
56. Klutschewsky, “Frauenrollen” 174.
57. Pozri otázky a odpovede pána Maxima Kozlova na internetovej stránke kostola Tatiana v Moskve: www.st-tatiana.ru/index.html?did=389.
58. CPG 244, Joannou, Disciplína II, 243-244, 264.
59. W. Riedel, Die Kirchenrechtsquellen des Patriarchats Alexandrien (Lipsko 1900), 209. Pozri P. Bradshaw (ed.), The Canons of Hippolytus, anglický trans. C. Bebawi (Bramcote 1987), 20.

60. P. Browe, Beiträge zur Sexualethik des Mittelalters, Breslauer Studien zur historischen Theologie XXIII (Breslau 1932). O vývoji koncepcie rituálnej nečistoty na Západe v súvislosti s kňazským celibátom, pozri H. Brodersen, Der Spender der Kommunion im Altertum und Mittelalter. Ein Beitrag zur Geschichte der Frömmigkeitshaltung, služby UMI Dissertation Services, (Ann Arbor 1994), 23-25, 132.12

61. PL 77, 1194C - 1195B.
62. Nevrátiť sa o svojom živote pre ženu, napríklad pre deti s pôvodom v morálke sexuelle occidentale (VIe-XIe s.) (Paríž 1983), 11 73-82.
63. Tamtiež.
64. E. Levin, 900 - 1700 (Ithaca - Londýn 1989), 46.
65. Výsluch Kirika, Ruská historická knižnica VI (Petrohrad 1908), 34, 46.
66. I. Zabelin. Domovský život ruských cárov v XVI. Storočí XVII. (Moskva 2000), zväzok II, 2-3.
67. Requiem (Kyjev 1606), ff. 674v-675r. Citované z Levin, Sex a Society 170.
68. B. Uspenský, cár a patriarcha (Moskva 1998), 145 - 146, poznámky 3 a 5.
69. „Modlitba na prvý deň manželstva mladého muža,“ Trebnik (Moskva 1906), 4v-5v.
70. „Modlitby k manželke šestnástich dní“, tamže, 8-9.14
71. Synek, „Wer aber nicht,“ 152.
72. Existuje aj 148.
73. Katedra náboženskej výchovy, Pravoslávna cirkev v Amerike (ed.), Ženy. Štúdia na spoločenstvo žien a mužov v cirkvi (Syosset, New York 1980), 42-43.

1. Tabuľka knihy duchovenstva (Charkov 1913), 1144.
2. Pozri otázky a odpovede na tému Maxim Kozlov na webovej stránke kostola Tatiana v Moskve:
www. st - tatiana. ru / index. html? did =389 (15 January 2005). Cр. A. Klutschewsky, “Frauenrollen und Frauenrechte in der Russischen Orthodoxen Kirche,” Kanon 17 (2005) 140-209.
3 . Впервые опубликовано на русском и немецком в ежеквартальном журнале Берлинской епархии РПЦЗ в Германии: “Может ли женщина всегда посещать храм?” Вестник Германской епархии 2 (2002) 24-26 и позднее онлайн: http :// www . rocor . de / Vestnik /20022/ .

4 . Этот запрет соблюдается согласно Требнику Русской Православной Церкви. См . английскийперевод : Book of Needs of the Holy Orthodox Church, trans. by G. Shann, (London 1894), 4-8.
5 . См. сайты приходов московского патриархата в США: www . russianchurchusa . org / SNCathedral / forum / D . asp ? n =1097,
и www . ortho – rus . ru / cgi – bin / ns .
6 . См. Выводы Межправославной консультации о месте женщины в Православной Церкви и вопросе рукоположения женщин (Родос, Греция, 1988). См . tiež
www.womenpriests.org/traditio/unclean .
7 . Например , K. Anstall, “Male and Female He Created Them”: An Examination of the Mystery of Human Gender in St. Maximos the Confessor Canadian Orthodox Seminary Studies in Gender and Human Sexuality 2 (Dewdney 1995), esp. 24-25.
8 . Cр. G. Mantzaridis, Soziologie des Christentums (Berlin 1981), 129ff, id., Grundlinien christlicher Ethik (St. Ottilien 1998), 73.
9 . Желающих углубить мой весьма краткий обзор исторических и канонических источников относительно ритуальной нечистоты можно отослать к следующему исперпывающему исследованию: E . Synek , „ Wer aber nicht v ö llig rein ist an Seele und Leib …” Reinheitstabus im Orthodoxen Kirchenrecht,” Kanon Sonderheft 1, (München-Egling a.d. Paar 2006).
10 . E. Fehrle, Die kultische Keuschheit im Altertum in Religionsgeschichtliche Versuche und Vorarbeiten 6 (Gießen 1910), 95.
11 . Тамже , 29.
12 . Там же, 37.
13 . Cр. R. Taft, “Women at Church in Byzantium: Where, When – and Why?” Dumbarton Oaks Papers 52 (1998) 47.4
14 . I. Be’er, “Blood Discharge: On Female Impurity in the Priestly Code and in Biblical Literature,” in A.Brenne r (ed.), A Feminist Companion from Exodus to Deutoronomy (Sheffield 1994), 152-164.
15 . J. Neusner, The Idea of Purity in Ancient Judaism (Leiden 1973).
16 . M. James, The Apocryphal New Testament (Oxford 1926), 42. Cр. Taft, “Women” 47.
17 . D. Wendebourg, “Die alttestamentli chen Reinheitsgesetze in der frühen Kirche,“ Zeitschrift20für Kirchengeschichte 95/2 (1984) 149-170.
18 . Cр. Samariter,“ Pauly-Wissowa II, 1, 2108.
19. In Matthaeum Homil. XXXI al. XXXII, PG 57, col. 371.

20. Wendebourg, “Reinheitsgesetze” 150.
21 . E. Synek, “Zur Rezeption Alttestamentlicher Reinheitsvorschriften ins Orthodoxe Kirchenrecht,” Kanon 16 (2001) 29.
22 . См. ссылки у Wendebourg, “Reinheitsgesetze” 153-155.
23 . Justin, Dialog. 13, Origen, Contr. Cels. VIII 29.
24 . V, 3. C р . Wendebourg, “Reinheitsgesetze” 154.
25 . Stromata III/XII 82, 6.6
26 . Сзаметнымисключениемсв . Иринея, который не рассматривал сексуальность как результат грехопадения. См. Adv . Haer. 3. 22. 4. Cр. J. Behr, “Marriage and Asceticism,” unpublished paper at the 5th International Theological Conference of the Russian Orthodox Church (Moscow Nov. 2007), 7.
27 . J. Behr, Asceticism and Anthropology in Irenaeus and Clement (Oxford 2000), 171-184.
28 . S. Stelzenberger, Die Beziehungen der frühchristlichen Sittenlehre zur Ethik der Stoa. Eine moralgeschichtliche Studie (München 1933), 405ff.
29 . De monogamia VII 7, 9 (CCL 2, 1238, 48ff).
30 . Div. Institutiones VI 23 (CSEL 567, 4 ff).
31 . Paed. II/X 92, 1f (SC 108, 176f).
32 . Сf. Behr, “Marriage and Asceticism,” 7.
33 . De exhortatione castitatis X 2-4 (CCL 15/2, 1029, 13ff). С f . Wendebourg , “ Reinheitsgesetze ” 159.
34 . Множество исследований было написано по поводу взаимоотношений Оригена с философскими течениями его времени. Резюме современных исследований по теме см. у D . I . Rankin , From Clement to Origen . The Social and Historical Context of the Church Fathers, (Aldershot-Burlington 2006), 113-140.
35 . Cat.in Ep. ad Cor. XXXIV 124: C. Jenkins (ed.), “Origen on 1 Corinthians,” Journal of Theological Studies 9 (1908) 502, 28-30.
36 . Hom. in Lev. VIII 3f (GCS 29, 397, 12-15).
37 . См. L. W. Barnard, “The Background of Early Egyptian Christianity,” Church Quarterly Rev. 164 (1963)
434, также M. Grant, The Jews in the Roman World (London 1953), 117, 265. Cр. ссылки у Wendebourg, “Reinheitsgesetze” 167.
38 . См . M. Simon, Recherches d'Histoire Judéo-Chrétenne (Pa ris 1962), 140ff., A M. Grant, židovské kresťanstvo v Antiochii v 2. storočí, “Judéo-Christianisme (Paríž 1972) 97-108. Cp. Odkazy z Wendebourgu, „Reinheitsgesetze“ 167.8
39. Didaskalia XXVI. H. Achelis-J. Fleming (eds.), Die ältesten Quellen des orientalischen Kirchenrechts 2 (Lipsko 1904), 139.
40. Na rovnakom mieste 143.
41. Popovodudatysm. T. Tenšek, l'ascetismo nel concilio di gangra: Eustazio di Sebaste nell’ambiente ascetico
42. J. Gribomont, „Le monachisme au IVe s. en Ázia Mineure: de Gangres au messalianisme, ”Studia Patristica 2 (Berlín 1957), 400-415.
43. P. Joannou, Fonti. Disciplína générale antique (IV. IX.), Fasc. IX, (Grottaferrata-Rím 1962), t. I, 2,
89. EnglishTransfer (Pedalion) D. Cummings (Chicago, 1957), 523.
44. Viď. Tenšek, L'ascetismo 17-28.9
45. Joannou, Disciplína 91, Kormidlo 524.
46. Tenšek, L'ascetismo 28.
47. Joannou, Disciplína 94, Kormidlo 527.
48. Neskorší vývoj konceptu rituálnej nečistoty inVisantism. P. Viscuso, „Čistota a sexuálna definícia v neskorej byzantskej teológii,“ Orientalia Christiana Periodica 57 (1991) 399-408.
49. porov H. Hunger, “Christliches und Nichtchristliches im byzantinischen Eherecht,” Österreichisches Archiv für Kirchenrecht 3 (1967) 305-325.
50. C. L. Feltoe (ed.), The Letters and Other of Dionysius of Alexandria (Cambridge 1904), 102-
103. Pop vody a pravosť. P. Joannou, Disciplína générale starožitnosti (IV-IXes.) 1-2 (Grottaferratta-Rom 1962), 2, 12. Preklad je upravený podľa Kormchy 718.
51. Patriarcha Pavol, „Môže žena vždy navštíviť chrám?“ 24.
52. R. F. Taft, História liturgie sv. John Chrysostom, zväzok VI. Spoločenstvo, vďakyvzdania a záverečné obrady, Rím 2008 (OCA 281), 204-207, 216.
53. Pozrite si komentár Theodora Balsamona (asi 1130 / 40- príspevok 1195) k tomuto pravidlu: V episte. S. Dionysii Alexandrini a Basilidem episcopum, can. 2, PG 138: 465C-468A.
54. Can. 8, Rallis - Potlis II, 133.
55. Anglický preklad Kormchi 719. Patriarcha Pavla doslova cituje Zonara v “Môže žena vždy ísť do kostola” 25.11
56. Klutschewsky, “Frauenrollen” 174.
57. Pozri otázky a odpovede pána Maxima Kozlova na internetovej stránke kostola Tatiana v Moskve: www.st-tatiana.ru/index.html?did=389.
58. CPG 244, Joannou, Disciplína II, 243-244, 264.
59. W. Riedel, Die Kirchenrechtsquellen des Patriarchats Alexandrien (Lipsko 1900), 209. Pozri P. Bradshaw (ed.), The Canons of Hippolytus, anglický trans. C. Bebawi (Bramcote 1987), 20.

60. P. Browe, Beiträge zur Sexualethik des Mittelalters, Breslauer Studien zur historischen Theologie XXIII (Breslau 1932). O vývoji koncepcie rituálnej nečistoty na Západe v súvislosti s kňazským celibátom, pozri H. Brodersen, Der Spender der Kommunion im Altertum und Mittelalter. Ein Beitrag zur Geschichte der Frömmigkeitshaltung, služby UMI Dissertation Services, (Ann Arbor 1994), 23-25, 132.12

61. PL 77, 1194C - 1195B.

62. Nevrátiť sa o svojom živote pre ženu, napríklad pre deti s pôvodom v morálke sexuelle occidentale (VIe-XIe s.) (Paríž 1983), 11 73-82.
63. Tamtiež, 14.
64. E. Levin, Ithaca-London 1989, 46.
65. Výsluch Kirika, Ruská historická knižnica VI (Petrohrad 1908), 34, 46.
66. I. Zabelin. Domovský život ruských cárov v XVI. Storočí XVII. (Moskva 2000), zväzok II, 2-3.
67. Requiem (Kyjev 1606), ff. 674v-675r. Op. Levin, Sex and Society 170.
68. B. Uspenský, cár a patriarcha (Moskva 1998), 145-146, poznámky 3 a 5.
69. „Modlitba v prvý deň narodenia chlapcovej ženy, navždy“
70. “Modlitby k manželke šestnástich dní,” tamtiež, 8-9.14
71. Synek, “Wer aber nicht,” 152.
72. To isté 148.
73. Katedra náboženskej výchovy, Pravoslávna cirkev v Amerike (ed.), Ženy a muži v Cirkvi. Štúdia na spoločenstvo žien a mužov v cirkvi (Syosset, New York 1980), 42-43.

Pin
Send
Share
Send
Send